Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Kamış ve Hasır Otu

Kamış ve Hasır Otu

Durgun suların kıyısında yetişen büyük, kozmopolit tek çenekli bitkiler.

Biyoloji

Etiketler

nád, hasır otu, kamışlık, kıyı, durgun su, göller, tatlı su, bileşik salkım durumunda çiçek, çiçeklenme, monokotiledoniardan, Gramineae, çok yıllık, köksap, habitat, bitki, biyoloji

İlgili ekstralar

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

Göllerin Oluşumu ve Gelişimi

Yer yüzeyinin girintilerinde yer alan durgun sular Dünya'nın dış ve iç kuvvetleri ve insani faaliyetler sonucunda de meydana gelir.

Mısır

En önemli tek çenekli kültür bitkilerinden biridir.

Tahıllar

Tahıllar arasına unlu tanelerinin gıda amaçlı kullanılması için yetiştirilen buğdaygiller girer.

Tek ve Çift Çenekli Bitkilerin Karşılaştırılması

Kapalı tohumlu bitkiler tek ve çift çenekli iki büyük sınıftan oluşur.

Yaprağın Yapısı

Animasyonda başlıca yaprak çeşitleri ile tek ve çift çenekli bitkilerin yaprakları arasındaki farklar tanıtılıyor.

Yenilebilir Patlıcangiller

En önemli besin ürünlerimizin birçoğu patlıcangillerdendir.

Avrupa Su Samuru

Su samuru, su kıyılarında yaşayan etçil memelidir.

Bayağı Yalıçapkını

Özel renkleri avlanmakta ve saklanmakta yalıçapkınına yardım eder.

Kerevit

Temiz akarsularda ve göllerde yaşayan büyük bir kerevit türü.

Tatlı Su Balık Türleri

Tatlı sularda besin olarak da sevilen sayısız balık türü yaşar.

Tatlı Su Midyesi

Irmaklarda bulunan yaygın bir yumuşakça türü.

Yeşil Su Kurbağası

Yaygın kurbağa türü örnek alınarak iki yaşamlıların anatomik yapısı tanıtılıyor.

Yeşilbaş

Yeşilbaş örnek alınarak kuşların anatomik yapısı tanıtılmaktadır.

Added to your cart.