Kalsiyumda Elektron Dizilimi

Animasyonda kalsiyum atomundaki s ve p elektron yörüngelerinin yapısı tanıtılıyor.

İlgili ekstralar

Molekül Alıştırmaları VII. (Azot İçeren Karbon Bileşikleri)

Azot içeren organik bileşiklerin sınıflandırılmasını ve yapısını tanıtan alıştırma.

Katılma Tepkimeleri

İki molekül yan ürün oluşturmadan bileşir.

Etan Molekülünün Konformasyonları

Etan molekülünde atomlar, çakışık veya daha kararlı olan çapraz konformasyonda yer alabilir.

Maddeleri karıştırma, karışımları ayırma 1 (gözlem)

Karışımı oluşturan maddelerin birbirinden farklı olan özelliklerini kullanarak bu maddeleri...

Maddeleri karıştırma, karışımları ayırma 2 (gözlem)

Karışımda bulunan maddelerden birinin suda çözünüp, diğerinin çözünmediği durumda uygulanan...

The effect of temperature on chemical equilibrium (observation)

Change in the colour of the cobalt(II) chloride solution due to heating and cooling.

The effect of pressure change on chemical equilibrium (observation)

Examination of dissolved carbon dioxide in a bottle of carbonated water.

Ahududu şurubunu renksizleştirme

Videoda yüzey alan değeri yüksek olan aktif kömür üzerinde adsorplanan ahududu şurubu yardımıyla...

Added to your cart.