Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Hammurabi Kanunları

Hammurabi Kanunları

282 kanun içeren stel, Hammurabi'nin saltanatının simgesidir.

Görsel Sanatlar

Etiketler

Hammurabi, kanun kodu, stel, Mezopotamya, Babil, Akad, çivi yazısı, Eski Babil Krallığı, kanun, ayrıcalık, arkeoloji, hukuk, kral, din, imparatorluk, hükümdar, Antik Yakın Doğu, devlet, Susa, Louvre, Antik Çağ, Text memorial, bazalt, kabartma, tanrı, tarih, toplum, yazı

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hammurabi hangi şehrin kralıydı?
 • Hammurabi kanunları nasıl bir taş üzerine yazıldı?
 • Hammurabi ne zaman hükümdarlık etti?
 • Hammurabi kanunları taş üzerine hangi yazı sistemi kullanılarak yazılmıştır?
 • Hammurabi kanunları hangi dilde yazıldı?
 • Akad çivi yazısının yazma yönü neydi?
 • Hammurabi kanunları günümüzde hangi şehirde bulunur?
 • Hammurabi kanunları günümüzde hangi müzede sergilenmektedir?
 • Hammurabi kanunları toplamda kaç maddeden oluşur?
 • Stelin üst kısmındaki kişiler arasında hangisi Hammurabi'dir?
 • Stelin üst kısmındaki kişiler arasında hangisi Hammurabi'dir?
 • Hammurabi stel üzerinde kimin yanındadır?
 • Şamaş ne tanrısıydı?
 • Hammurabi kanunlarını içeren stel ne kadar yüksekliktedir?
 • "Hammurabi kanunlarının kil tabletler üzerinde muhtemelen sayısız kopyası vardı."\nifadesi doğru mu?
 • Kim Hammurabi'den önce hükümdarlık etti?
 • Hammurabi hangi prensibi takip etti?
 • Louvre'da yer alan stel hangi yılda bulundu?
 • Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu stel hangi antik şehrin kazısı sırasında bulundu?
 • "Hükümler, suçluların toplumsal statüsünden bağımsızdı."\nifadesi doğru mu?
 • Hammurabi kanunları ne zaman yazıldı?
 • Şamaş önünde duran Hammurabi ne yapıyor?
 • Tanrının elinde ne vardır?
 • Şamaş'ın elindeki asa neyi simgeliyor?
 • Şamaş neyin üzerinde oturuyor?
 • Hammurabi kanunlarında hangi kavram YOKtur?
 • "Hammurabi kanunları tarihteki en eski kanun koleksiyonudur."\nifadesi doğru mu?
 • Hammurabi kanunlarında hangi kavram YOKtur?
 • Sümer çivi yazısından önceki yazı sistemi hangisiydi ?
 • Akadca hangi dil ailesindendir?

Görüntüler

Stel

 • stel - Genelde semboller ve figürler bir taş üzerine oyulmuştur. Hammurabi kanunları bazalttan yapılmış bir blok üzerindedir.
 • kabartma - Stelin üst kısmında bulunan kabartmada Hammurabi, Güneş Tanrısı Şamaş'ın önünde duruyor.
 • kanun maddeleri - Yasa koleksiyonu imparatorun 282 adet kanun maddesini içerir. Akadca, çivi yazısıyla hazırlanmıştır.

Stel


Hammurabi kanunlarının yazılı bulunduğu stel 1901'de Fransız arkeologların Susa antik şehrinde yaptığı bir kazı sırasında bulunmuştur. Stel günümüzdeki İran'da bulunan şehre büyük olasılıkla ganimet olarak getirilmiştir. Bugün Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir.

Bazalttan yapılmış sütun 2,25 metre yüksekliğinde olup üst kısmında bir kabartma görülür, onun altında ise Babil kralının kanunları okunabilir.
Hammurabi kanunları tarihteki en eski kanun koleksiyonlarından biridir. Büyük olasılıkla (kil tabletler üzerinde) sayısız kopyası vardı.
Akadca, çivi yazısıyla yazılan metin üç bölümden ibarettir. Giriş bölümünde kralın yanı sıra Babil şehrinin en önemli tanrısı Marduk da yüceltilir.
Babillilere göre kanun yapma yetkisine yalnızca tanrılar sahiptir. Krallar halklarının adil yöneticisi olabilmelerinde gerek duydukları bilgelik için tanrılara dua etmişlerdir. İkinci bölüm 282 maddeden oluşan kanunlardır.

Kanunlar geleneksel Mezopotamya ve kabile yasalarının bir karışımıdır. Kabile yasasına Talio yasası, diğer adıyla "göze göz dişe diş" prensibi iyi bir örnektir.
Ancak cezanın şiddetinin suçlu ve mağdurun sosyal sınıfına da bağlı olduğuna değinmek gerekir. Gündelik hayatın her alanını kapsayan çeşitli yasalar vardır. Ceza hukukunun yanı sıra idare, aile ve ticaret hukukuna giren sorunlar da bulunur.

Günümüz hukuk sistemlerine benzeyen unsurları da taşır niteliğindedir. Kanun koleksiyonu o dönemde adet olunduğu üzere bir hayır dua ve bir beddua ile biter.
Herkes tarafından anlaşılabilmesi için kuralların dili oldukça anlaşılır ve basit tutulmuştur. Ayrıca Antik Mezopotamya'nın Gılgamış Destanı'yla birlikte en önemli bağımsız, öğretici bir eseri olarak da düşünülebilir.

Kabartma

 • Hammurabi - Babil şehrinin kralı, Babil İmparatorluğu'nun kurucusu. Büyük olasılıkla MÖ 1792 ve 1750 arasında hükümdarlık etmiştir.
 • Şamaş - Eski Yakın Doğu'daki Güneş Tanrısı'ydı. Babil'de ve Asur'da Adalet Tanrısı olarak bilinirdi. Kanunları Hammurabi'ye veren odur.
 • betimleme - Bu özel betimleme biçiminde kişilerin bacakları, kolları ve başı yandan; gövdesi ise önden tasvir edilmiştir.

Kabartma

Hammurabi Mezopotamya'da, Fırat kıyısında yer alan Babil'in kralıydı.
Muhtemelen MÖ 1792 ve 1750 arasında hükümdarlık etmiştir. Uzun süren hükümdarlığını devasa inşaatlar (ör. tapınaklar, kanallar, şehir duvarları) ve askeri fetihler simgeler. Başarılı fetihleri sayesinde Babil İmparatorluğu kurulmuştur.

Akad Güneş Tanrısı Şamaş, Sümer mitolojisindeki Utu'nun karşılığıdır. Babil'de ve Asur'da Adalet Tanrısı olarak bilinirdi. Tanrıların yargıcı, insanlığın öğretmeni ve geleceği bilen biridir.
Ayrıca Gılgamış Destanı'nda da yer alır. Mitolojide ve sanatta genellikle bir aslan ile ilişkilendirilmiştir. Kült merkezleri antik Sippar ve Larsa şehirleriydi.

Stelin üst kısmındaki kabartma taht üzerinde oturan Şamaş tanrısını ve önünde duran Hammurabi'yi temsil eder. Şamaş elinde kraliyet gücünü simgeleyen asayı ve yüzüğü tutar. Aralarındaki güç ilişkisini sembolize edecek şekilde Tanrı otururken bile kraldan daha büyük görünür.
Babillilere göre kanunlar yalnızca tanrılar tarafından yapılabildiği için Hammurabi bilgelik ve dürüstlük için Şamaş'a dua eder.

Heykel görünümü

 • karakteristik sakal - Uzun ve örgülü olan sakal gücün sembolüydü. Kaynaklara göre Akadlı erkekler sakallarına özenle bakarlardı (sakallarını yağlayıp özel aletlerle kıvırırlardı).
 • yüzük - Gücün, devletin idare edilmesinin ve yasalar oluşturmanın sembolüdür.
 • asa - Gücün, devletin idare edilmesinin ve yasalar oluşturmanın sembolüdür.
 • taç - Şamaş'ın tacında dört tane çift boynuz bulunur.
 • alevler - Güneş Tanrısı’nın omzundan onun ilahi gücünü ve yaratma gücünü simgeleyen alevler çıkar.
 • taht - Güneş Tanrısı'nın ve Hammurabbi'nin duruşu iki kişi arasındaki güç ilişkisini temsil eder, fakat Tanrı kraldan çok büyük değildir. Böylece kralın çok güçlü olduğu anlaşılır. El hareketi ve Tanrı önünde görünmesi de bunu kanıtlar.
 • platform - Şamaş'ın ayakları üç katlı bir platform üzerindeydi. Bu Şamaş ve Hammurabi'nin bir dağda buluştuğunu da işaret edebilir.

Animasyon

 • Hammurabi - Babil şehrinin kralı, Babil İmparatorluğu'nun kurucusu. Büyük olasılıkla MÖ 1792 ve 1750 arasında hükümdarlık etmiştir.
 • Şamaş - Eski Yakın Doğu'daki Güneş Tanrısı'ydı. Babil'de ve Asur'da Adalet Tanrısı olarak bilinirdi. Kanunları Hammurabi'ye veren odur.
 • betimleme - Bu özel betimleme biçiminde kişilerin bacakları, kolları ve başı yandan; gövdesi ise önden tasvir edilmiştir.

İlgili ekstralar

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Mezopotamya'nın Buluşları (MÖ 3. binyıl)

Eski Mezopotamya'nın basit ama aynı zamanda mükemmel olan buluşları günümüzde bile kullanılmaktadır.

Rosetta Taşı

Rosetta taşı hiyeroglifleri çözen anahtardı.

Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Fırat'ın kıyısına kurulan antik şehir, Sümerlerin önemli merkeziydi.

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Antik Dönemin Harikaları

Günümüzde, Antik Dönemin Harikaları'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Added to your cart.