Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

HCL’in Suda Çözünmesi

HCL’in Suda Çözünmesi

Hidrojen klorür gazın sudaki çözeltisi hidroklorik asittir.

Kimya

Etiketler

hidrojen klorür, çözme, kimyasal tepkime, kimyasal, reaksiyon, asit baz tepkimesi, hidroklorik asit, hidronyum iyonu, proton geçişi, hidrojen klorür molekülü, su molekülü, klorür iyonu, asit, baz, çözelti, Brönsted, asidite, kabuksuzlaştırma, mide öz suyu, mide asidi, hidrasyon kabuğu, inorganik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Hidrojen Klorür (HCl)

Renksiz, keskin kokulu, sulu çözeltisi hidroklorik asit olan gazdır.

NaCl'in Çözünmesi

Yemek tuzu suda çözünür; iyonların etrafında polar su moleküllerinden bir tabaka oluşur.

Hidrojen Halojenürlerin Karşılaştırılması

Hidrojen halojenürler içeren bileşiklerde atomlar birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmıştır ve polar moleküller oluşturur.

Hidronyum İyonu (H₃O⁺)

Kompleks iyon, asit pH için sorumludur.

Klor (Cl₂)

Halojenlerin grubundadır. Yeşilimsi sarı renkli, keskin kokulu, zehirli gazdır.

Metan Hidrat

Okyanus derinliğinde yüksek basınçta oluşan katı maddedir.

Su (H₂O)

Yaşam için vazgeçilmez, hidrojenin ve oksijenin çok stabil bileşiği. Doğada sıvı, katı ve gaz halinde de bulunur.

Katılma Tepkimeleri

İki molekül yan ürün oluşturmadan bileşir.

Added to your cart.