Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Güneş Sistemi, Gezegenlerin Yörüngeleri

Güneş Sistemi, Gezegenlerin Yörüngeleri

Güneş etrafında eliptik bir yörüngede 8 gezegen döner.

Coğrafya

Etiketler

gezegen, Güneş Sistemi, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, gezegenin yörüngesi, gaz devi, karasal gezegen, cüce gezegen, asteroit, asteroit kuşağı, Güneş, yıldız, gök cismi, Ay, Samanyolu, kan dolaşım sistemi, dönme, sarmal galaksi, gök bilimi, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Güneş
Sistemi

Merkür

Merkür, Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın dönen iç gezegen. Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegen, Jüpiter'in Ganymedeve ve Satürn'ün Titan uyduları bile ondan daha büyük. Karasal gezegen, büyük demir çekirdeğe sahip, 5,43 g/cm³ yoğunluğu ile Güneş Sistemi'ndeki ikinci en yoğun gezegen. Dünya'dan bakıldığında Güneş'e yakın görünür, gökte Güneş'ten en fazla 22 derece uzaklaşır. Ay gibi evreler gösterir.

Venüs

Venüs, Güneş Sistemi'nde Güneş'e ikinci en yakın dönen iç gezegen. Karasal gezegen (yerbenzeri gezegen), yoğunluğu yüksektir (5,25 g/cm³). Büyüklüğü ve kütlesi açısından Dünya'ya benzerlik gösterdiğinden, Dünya'nın kız kardeşi olarak da bilinir.

Dünya

Dünya, Güneş’ten sayarsak Güneş Sistemi'nin üçüncü gezegeni, boyutuna göre ise beşinci gezegen. Çapı, kütlesi ve yoğunluğu en büyük olan kayaç gezegen Dünya'dır. Dünya, Evren'in yaşam taşıyıcısı olarak bildiğimiz tek gezegeni. Mevcut bilgilerimize göre Dünya, 4,57 milyar yıl önce oluştu ve yüzeyinde 1 milyar yıl sonra yaşam da ortaya çıktı.

Mars

Mars Güneş'ten sayarsak Güneş Sistemi'nin dördüncü, Dünya'dan sayarsak birinci gezegeni. Mars'ın Güneş'e uzaklığı Dünya'nın Güneş'e uzaklığından 1,52 kez daha fazladır. Çapı Dünya'nın yaklaşık yarısı, kütlesi yalnızca onda biridir. Kayaç gezegen (yerbenzeri gezegen).

Jüpiter

Jüpiter, Güneş'ten sayarsak Güneş Sistemi'nin beşinci, Dünya'dan sayarsak ikinci gezegeni ve en yakın dış gezegen. Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni, çapı 142 984 km. Kütlesi bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 2,5 kez daha büyük.

Satürn

Satürn, Güneş Sistemindeki ikinci en büyük dış gezegen. Gaz devi (Jüpiter benzeri gezegen).


Yüksek dönme hızı ve akışkan yapısı Satürn’e basık bir görüntü verir. Yoğunluğu sudan bile daha düşük (0,69 g/cm³) olan Satürn, Güneş Sisteminin de en düşük yoğunluktaki gezegeni.

Uranüs

Uranüs, Güneş Sistemi'nin dev gazlarından biri, üçüncü dış gezegen. Atmosferi hidrojenden (%83) ve helyumdan (%15) oluşur, fakat metan ve amonyuma da rastlanır.
Atmosferinin üst tabakasındaki metan, kırmızı ışığı emdiğinden Uranus'ün görünüşü mavi-yeşil renktedir. Atmosferi nedeniyle yüzeyi çok az görünür.
Bulutlar kutupların çevresinde Jüpiter ve Satürn'deki gibi hareket eder, yalnızca daha soluk renkte.

Neptün

Neptün bir dış gezegen, Güneş Sistemi'ndeki son gezegen. Neptün'ün Güneş'e uzaklığı Dünya'nın 30 katı. Yörüngesi hemen hemen daire biçiminde. En küçük gaz devi (Jüpiter benzeri gezegen), Uranüs'e çok benzer.

Animasyon

Dönme
eksenleri

Karasal
gezegenler

Anlatma

Samanyolu gökadasındaki yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş, çubuklu sarmal gökada diskinde, Orion sarmal kolunun içindedir. Güneş (bütün gezegen sistemi ile), 50000 ışık yılı çapında olan disk merkezinden yaklaşık 27000 ile 28000 ışık yılı uzaklıkta döner ve bir tam turunu 240 milyon yılda tamamlar.
Güneş'in çevresinde yıldızlar azdır, Proxima Centauri ve Alfa Centauri çift yıldız sistemi Güneş'e 4,2-4,4 ışık yılı ile en yakın yıldızlardır. 10 ışık yılı uzaklıkta da sadece 11 yıldız bulunur.

Güneş Sistemi derken, Güneş ve çevresinde dönen değişik büyüklükteki bütün gök cisimlerini düşünüyoruz.
Güneş Sistemi'nde Güneş'in yerçekimi alanı baskındır. Yarıçapı yaklaşık 2 ışık yıllı olan bir küre; sınırında Güneş'in çekim gücü komşu yıldızlara eşittir. Güneş'ten çıkan yüklü akım parçacıkları, yani Güneş rüzgarı, Güneş Sistemi'ni tamamen doldurur.

Güneş Sistemi şu gök cisimlerinden oluşur: Güneş; gezegenler; gezegenlerin uyduları; asteroitler ve kuyruklu yıldızlar; gök taşları; ve gezegenlerarası madde (toz ve gaz). Güneş etrafında dönen sekiz gezegenden altısının uydusu vardır. İstisnalar: Merkür ve Venüs'tür.

Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gezegenler birbirlerine göre iki farklı gruba ayrılır: 4 karasal gezegen veya yerbenzeri gezegen; 4 gaz devi veya Jüpiter benzeri gezegen. Karasal gezegenler Güneş'e daha yakındır, daha küçük, daha yoğundur, daha yavaş dönerler, atmosferleri daha ince, manyetik alanları daha zayıftır.

Bütün gezegenler Güneş'in etrafında neredeyse aynı düzlemde ve aynı yönde döner, buna direkt hareket denir (Kuzey Kutbu'ndan bakıldığında saat yönünün tersi). Venüs ve Uranüs'ün dışında, eksenlerinin etrafındaki dönüşleri de direkttir. Güneş de aynı yönde döner.

Gezegenleri yörüngelerinde Güneş'in yerçekimi tutar. Güneş'in kütlesi bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 750 kez daha büyüktür. Yerçekimi gücü gezegenler arasında da etkili olduğundan birbirlerinin hareketini etkiler. Bu nedenle yörüngelerinde yavaş, küçük değişiklikler olabilir.

Güneş Sistemi'nde gezegenlerden başka daha küçük milyarlarca gök cismi vardır. Asteroitler her yerde olabilir, bazılarının yörüngesi Dünya'nın yörüngesini keser. Asteroitlerin çoğu iki bölgede yer alır. İç asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasında uzanır; bu bölge en az 1 milyon ve çapı 1 km'den daha büyük olan asteroitler içerir. Dış veya Kuiper kuşağı Neptün'ün yörüngesinin dışındadır ve orada şimdiye kadar Plüton gibi, çok buz içeren binlerce asteroit keşfedildi.

Plüton 2006'dan beri resmi olarak gezegen değil. Plüton ve diğer birkaç büyük asteroit cüce gezegen olarak sayılmakta.
Kuyruklu yıldızların yörüngesi, diğer gök cisimlerinden tamamen farklıdır: diğerlerinden değişik düzlemde, çok uzun elips yörüngeler çizer. Kuyruklu yıldızların genellikle 5-20 km çaplı, buzlu çekirdeği Güneş'e yaklaşınca gaz haline dönüşerek ender ama muhteşem kuyruğa dönüşür. Güneş rüzgarının etkisiyle kuyruk, Güneş tarafında değildir. Güneş Sistemi'nin dış bölgesinde, 0,5-2 ışık yıl uzaklıkta, Oort bulutunda milyarlarca kuyruklu yıldız çekirdeği döner.

1995'ten beri yüzlerce yıldız etrafında gezegen, gezegen sistemleri (yani Güneş dışı gezegenler) keşfedildi. Bu sistemlerin çoğu bizim Güneş Sistemi'mize benzemez, çünkü yıldızın etrafında bir gaz devi döner.

İlgili ekstralar

Astronomik Komşularımız

Yakın gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin gösterilmesi.

Gezegenler, boyutları

Güneş etrafında içte karasal gezegenler, dışta gaz devleri döner.

Kepler Yasaları

Gezegenlerin hareketlerini açıklayan üç matematiksel yasa Johannes Kepler tarafından keşfedildi.

Samanyolu

Samanyolumuz yaklaşık 100.000 ışık yılı çapındadır ve içinde aralarında Güneş'in yer aldığı 100 milyardan fazla yıldız bulunuyor.

Göksel mekaniğinin gelişimi

Animasyonda evrene bakış açımızı değiştiren ünlü astronomların ve fizikçilerin çalışmaları tanıtılıyor.

Güneş

Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır. Büyük ölçüde hidrojenden oluşur.

Uranüs

Güneş'ten sayarsak yedinci gezegen, Jüpiter benzeri gezegen, yani gaz devi.

Ağırlıksızlık

Uzay gemisi yörüngesi üzerinde sürekli serbest düşüş durumundadır.

Apollo 15'in Misyonu (Ay Taşıtı)

Görüntü Apollo 15’in misyonunda kullanılan iki kişilik Ay Taşıtı´nı tanıtıyor.

Dünya

Dünyamız oksijen içeren atmosfere ve sağlam kabuğa sahip kayaç gezegen.

Galileo Galilei'nin Atölyesi

Galileo Galilei fizik ve astronomi bilimlerinin gelişimine önemli katkıda bulundu.

Güneş Sistemi'nin Evrimi

Güneş ve gezegenler, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, bir gaz bulutunun yoğunlaşması sonucunda oluştu.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Astronomi

Görüntü Güneş Sistemi'miz hakkında bize çok sayıda ilginç bilgi sunar.

Jüpiter

Güneş Sistemi'mizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in kütlesi, bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 2,5 kez daha büyük.

Kaptan Cook'un İlk Gezisi

James Cook'un efsanevi Dünya çevresinde yolculuğu sıra dışı keşifleri sayesinde bilime son derece önemli katkıda bulundu.

Kuyruklu Yıldızlar

Kuyruklu yıldızlar, Güneş etrafında dolanan göz kamaştırıcı gök cisimleridir.

Mars

Kızıl gezegende su ve yaşam izleri aranıyor.

Merkür

Güneş Sistemi'nde en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen.

Neptün

Güneş Sistemi'nde en son gezegen, en küçük gaz devi.

Plüton - Charon sistemi

Bir cüce gezegen olan Plüton'un en büyük uydusu Charon'dur.

Satürn

Güneş Sistemi'nde ikinci en büyük gezegen, tipik halka sisteminden kolayca tanınır.

Venüs

Güneş'ten sayarsak ikinci gezegen. Ay'dan sonra gece gökyüzündeki en parlak gök cismi.

Voyager Uzay Araçları

Voyager uzay araçları, Güneş Sistemi'nden çıktılar. İncelemeler yapıyor ve insanlığın mesajını da götürüyorlar.

Zamanın Ölçülmesi

İlk takvimler ve zaman ölçme araçları Antik Çağ'da Batı uygarlığında icat edilmiştir.

Ay

Ay Dünya'nın tek uydusudur.

Ay'ın evreleri

Dünya'dan bakıldığında Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı süresince görünümünde düzenli değişmeler vardır.

Ay’a iniş: 20 Temmuz 1969

Ay yüzeyine adım atan ilk kişi Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong'du.

Dawn Misyonu

Ceres ve Vesta'nın incelenmesiyle Güneş Sistemi'nin erken dönemi ve kayaç gezegenlerin oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.

Güneş'in Önemli Paralel Daireleri Üzerindeki Yolu

Güneş'in günlük görünür hareketi Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünün sonucudur.

Hubble Uzay Teleskobu

Hubble uzay teleskobu, atmosferik etkilerden bağımsız çalışır.

Newton'un Hareket Yasaları

Görüntüde Isaac Newton'un klasik mekaniğin temellerini atan üç hareket yasası gösterilir.

Yapay Uydu Çeşitleri

Dünya etrafında dönen yapay gök cisimleri, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılır.

Cassini-Huygens Misyonu (1997-2017)

Cassini uzay sondası yaklaşık 20 yıl boyunca Satürn ve uydularını inceledi.

Kuvvetler

Animasyonda tekerlekli ve kızaklı araç üzerine etki eden kuvvetler tanıtılıyor.

Mars Keşif Programı

Mars'ın yapısı ve Mars'ta daha önce yaşamın olup olmadığını uzay sondaları ve Mars gezginleri yardımıyla araştırılıyor.

New Horizons Misyonu

New Horizons uzay aracı 2006'da Plüton'un ve Kuiper Kuşağı'nın incelenmesi amacıyla fırlatılmıştır.

Uluslararası Uzay İstasyonu

16 ülke tarafından inşa edilen uzay istasyonu, uzayda sürekli olarak insan bulundurur.

Yuri Gagarin'in Seyahati (1961)

Gagarin, 12 Nisan 1961'de, Sovyetler Birliği Baykonur Uzay Üssü'nden Vostok 1 uzay gemisiyle uzaya çıkan ilk insandı.

Added to your cart.