Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Güneş Sistemi, Gezegenlerin Yörüngeleri

Güneş Sistemi, Gezegenlerin Yörüngeleri

Güneş etrafında eliptik bir yörüngede 8 gezegen döner.

Coğrafya

Etiketler

gezegen, Güneş Sistemi, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, gezegenin yörüngesi, gaz devi, karasal gezegen, cüce gezegen, asteroit, asteroit kuşağı, Güneş, yıldız, gök cismi, Ay, Samanyolu, kan dolaşım sistemi, dönme, sarmal galaksi, gök bilimi, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Güneş
Sistemi

  • Merkür
  • Venüs
  • Dünya
  • Mars
  • Jüpiter
  • Satürn
  • Uranüs
  • Neptün
  • Güneş
  • asteroit kuşağı

Samanyolu gökadasındaki yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş, çubuklu sarmal gökada diskinde, Orion sarmal kolunun içindedir. Güneş (bütün gezegen sistemi ile), 50000 ışık yılı çapında olan disk merkezinden yaklaşık 27000 ile 28000 ışık yılı uzaklıkta döner ve bir tam turunu 240 milyon yılda tamamlar.
Güneş'in çevresinde yıldızlar azdır, Proxima Centauri ve Alfa Centauri çift yıldız sistemi Güneş'e 4,2-4,4 ışık yılı ile en yakın yıldızlardır. 10 ışık yılı uzaklıkta da sadece 11 yıldız bulunur.

Güneş Sistemi derken, Güneş ve çevresinde dönen değişik büyüklükteki bütün gök cisimlerini düşünüyoruz.
Güneş Sistemi'nde Güneş'in yerçekimi alanı baskındır. Yarıçapı yaklaşık 2 ışık yıllı olan bir küre; sınırında Güneş'in çekim gücü komşu yıldızlara eşittir. Güneş'ten çıkan yüklü akım parçacıkları, yani Güneş rüzgarı, Güneş Sistemi'ni tamamen doldurur.

Güneş Sistemi şu gök cisimlerinden oluşur: Güneş; gezegenler; gezegenlerin uyduları; asteroitler ve kuyruklu yıldızlar; gök taşları; ve gezegenlerarası madde (toz ve gaz). Güneş etrafında dönen sekiz gezegenden altısının uydusu vardır. İstisnalar: Merkür ve Venüs'tür.

Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gezegenler birbirlerine göre iki farklı gruba ayrılır: 4 karasal gezegen veya yerbenzeri gezegen; 4 gaz devi veya Jüpiter benzeri gezegen. Karasal gezegenler Güneş'e daha yakındır, daha küçük, daha yoğundur, daha yavaş dönerler, atmosferleri daha ince, manyetik alanları daha zayıftır.

Bütün gezegenler Güneş'in etrafında neredeyse aynı düzlemde ve aynı yönde döner, buna direkt hareket denir (Kuzey Kutbu'ndan bakıldığında saat yönünün tersi). Venüs ve Uranüs'ün dışında, eksenlerinin etrafındaki dönüşleri de direkttir. Güneş de aynı yönde döner.

Gezegenleri yörüngelerinde Güneş'in yerçekimi tutar. Güneş'in kütlesi bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 750 kez daha büyüktür. Yerçekimi gücü gezegenler arasında da etkili olduğundan birbirlerinin hareketini etkiler. Bu nedenle yörüngelerinde yavaş, küçük değişiklikler olabilir.

Güneş Sistemi'nde gezegenlerden başka daha küçük milyarlarca gök cismi vardır. Asteroitler her yerde olabilir, bazılarının yörüngesi Dünya'nın yörüngesini keser. Asteroitlerin çoğu iki bölgede yer alır. İç asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasında uzanır; bu bölge en az 1 milyon ve çapı 1 km'den daha büyük olan asteroitler içerir. Dış veya Kuiper kuşağı Neptün'ün yörüngesinin dışındadır ve orada şimdiye kadar Plüton gibi, çok buz içeren binlerce asteroit keşfedildi.

Plüton 2006'dan beri resmi olarak gezegen değil. Plüton ve diğer birkaç büyük asteroit cüce gezegen olarak sayılmakta.
Kuyruklu yıldızların yörüngesi, diğer gök cisimlerinden tamamen farklıdır: diğerlerinden değişik düzlemde, çok uzun elips yörüngeler çizer. Kuyruklu yıldızların genellikle 5-20 km çaplı, buzlu çekirdeği Güneş'e yaklaşınca gaz haline dönüşerek ender ama muhteşem kuyruğa dönüşür. Güneş rüzgarının etkisiyle kuyruk, Güneş tarafında değildir. Güneş Sistemi'nin dış bölgesinde, 0,5-2 ışık yıl uzaklıkta, Oort bulutunda milyarlarca kuyruklu yıldız çekirdeği döner.

1995'ten beri yüzlerce yıldız etrafında gezegen, gezegen sistemleri (yani Güneş dışı gezegenler) keşfedildi. Bu sistemlerin çoğu bizim Güneş Sistemi'mize benzemez, çünkü yıldızın etrafında bir gaz devi döner.

Merkür

Merkür, Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın dönen iç gezegen. Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegen, Jüpiter'in Ganymedeve ve Satürn'ün Titan uyduları bile ondan daha büyük. Karasal gezegen, büyük demir çekirdeğe sahip, 5,43 g/cm³ yoğunluğu ile Güneş Sistemi'ndeki ikinci en yoğun gezegen. Dünya'dan bakıldığında Güneş'e yakın görünür, gökte Güneş'ten en fazla 22 derece uzaklaşır. Ay gibi evreler gösterir.

Venüs

Venüs, Güneş Sistemi'nde Güneş'e ikinci en yakın dönen iç gezegen. Karasal gezegen (yerbenzeri gezegen), yoğunluğu yüksektir (5,25 g/cm³). Büyüklüğü ve kütlesi açısından Dünya'ya benzerlik gösterdiğinden, Dünya'nın kız kardeşi olarak da bilinir.

Dünya

Dünya, Güneş’ten sayarsak Güneş Sistemi'nin üçüncü gezegeni, boyutuna göre ise beşinci gezegen. Çapı, kütlesi ve yoğunluğu en büyük olan kayaç gezegen Dünya'dır. Dünya, Evren'in yaşam taşıyıcısı olarak bildiğimiz tek gezegeni. Mevcut bilgilerimize göre Dünya, 4,57 milyar yıl önce oluştu ve yüzeyinde 1 milyar yıl sonra yaşam da ortaya çıktı.

Mars

Mars Güneş'ten sayarsak Güneş Sistemi'nin dördüncü, Dünya'dan sayarsak birinci gezegeni. Mars'ın Güneş'e uzaklığı Dünya'nın Güneş'e uzaklığından 1,52 kez daha fazladır. Çapı Dünya'nın yaklaşık yarısı, kütlesi yalnızca onda biridir. Kayaç gezegen (yerbenzeri gezegen).

Jüpiter

Jüpiter, Güneş'ten sayarsak Güneş Sistemi'nin beşinci, Dünya'dan sayarsak ikinci gezegeni ve en yakın dış gezegen. Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni, çapı 142 984 km. Kütlesi bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 2,5 kez daha büyük.

Satürn

Satürn, Güneş Sistemindeki ikinci en büyük dış gezegen. Gaz devi (Jüpiter benzeri gezegen).


Yüksek dönme hızı ve akışkan yapısı Satürn’e basık bir görüntü verir. Yoğunluğu sudan bile daha düşük (0,69 g/cm³) olan Satürn, Güneş Sisteminin de en düşük yoğunluktaki gezegeni.

Uranüs

Uranüs, Güneş Sistemi'nin dev gazlarından biri, üçüncü dış gezegen. Atmosferi hidrojenden (%83) ve helyumdan (%15) oluşur, fakat metan ve amonyuma da rastlanır.
Atmosferinin üst tabakasındaki metan, kırmızı ışığı emdiğinden Uranus'ün görünüşü mavi-yeşil renktedir. Atmosferi nedeniyle yüzeyi çok az görünür.
Bulutlar kutupların çevresinde Jüpiter ve Satürn'deki gibi hareket eder, yalnızca daha soluk renkte.

Neptün

Neptün bir dış gezegen, Güneş Sistemi'ndeki son gezegen. Neptün'ün Güneş'e uzaklığı Dünya'nın 30 katı. Yörüngesi hemen hemen daire biçiminde. En küçük gaz devi (Jüpiter benzeri gezegen), Uranüs'e çok benzer.

Animasyon

Samanyolu gökadasındaki yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş, çubuklu sarmal gökada diskinde, Orion sarmal kolunun içindedir. Güneş (bütün gezegen sistemi ile), 50000 ışık yılı çapında olan disk merkezinden yaklaşık 27000 ile 28000 ışık yılı uzaklıkta döner ve bir tam turunu 240 milyon yılda tamamlar.
Güneş'in çevresinde yıldızlar azdır, Proxima Centauri ve Alfa Centauri çift yıldız sistemi Güneş'e 4,2-4,4 ışık yılı ile en yakın yıldızlardır. 10 ışık yılı uzaklıkta da sadece 11 yıldız bulunur.

Güneş Sistemi derken, Güneş ve çevresinde dönen değişik büyüklükteki bütün gök cisimlerini düşünüyoruz.
Güneş Sistemi'nde Güneş'in yerçekimi alanı baskındır. Yarıçapı yaklaşık 2 ışık yıllı olan bir küre; sınırında Güneş'in çekim gücü komşu yıldızlara eşittir. Güneş'ten çıkan yüklü akım parçacıkları, yani Güneş rüzgarı, Güneş Sistemi'ni tamamen doldurur.

Güneş Sistemi şu gök cisimlerinden oluşur: Güneş; gezegenler; gezegenlerin uyduları; asteroitler ve kuyruklu yıldızlar; gök taşları; ve gezegenlerarası madde (toz ve gaz). Güneş etrafında dönen sekiz gezegenden altısının uydusu vardır. İstisnalar: Merkür ve Venüs'tür.

Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gezegenler birbirlerine göre iki farklı gruba ayrılır: 4 karasal gezegen veya yerbenzeri gezegen; 4 gaz devi veya Jüpiter benzeri gezegen. Karasal gezegenler Güneş'e daha yakındır, daha küçük, daha yoğundur, daha yavaş dönerler, atmosferleri daha ince, manyetik alanları daha zayıftır.

Bütün gezegenler Güneş'in etrafında neredeyse aynı düzlemde ve aynı yönde döner, buna direkt hareket denir (Kuzey Kutbu'ndan bakıldığında saat yönünün tersi). Venüs ve Uranüs'ün dışında, eksenlerinin etrafındaki dönüşleri de direkttir. Güneş de aynı yönde döner.

Gezegenleri yörüngelerinde Güneş'in yerçekimi tutar. Güneş'in kütlesi bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 750 kez daha büyüktür. Yerçekimi gücü gezegenler arasında da etkili olduğundan birbirlerinin hareketini etkiler. Bu nedenle yörüngelerinde yavaş, küçük değişiklikler olabilir.

Güneş Sistemi'nde gezegenlerden başka daha küçük milyarlarca gök cismi vardır. Asteroitler her yerde olabilir, bazılarının yörüngesi Dünya'nın yörüngesini keser. Asteroitlerin çoğu iki bölgede yer alır. İç asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasında uzanır; bu bölge en az 1 milyon ve çapı 1 km'den daha büyük olan asteroitler içerir. Dış veya Kuiper kuşağı Neptün'ün yörüngesinin dışındadır ve orada şimdiye kadar Plüton gibi, çok buz içeren binlerce asteroit keşfedildi.

Plüton 2006'dan beri resmi olarak gezegen değil. Plüton ve diğer birkaç büyük asteroit cüce gezegen olarak sayılmakta.
Kuyruklu yıldızların yörüngesi, diğer gök cisimlerinden tamamen farklıdır: diğerlerinden değişik düzlemde, çok uzun elips yörüngeler çizer. Kuyruklu yıldızların genellikle 5-20 km çaplı, buzlu çekirdeği Güneş'e yaklaşınca gaz haline dönüşerek ender ama muhteşem kuyruğa dönüşür. Güneş rüzgarının etkisiyle kuyruk, Güneş tarafında değildir. Güneş Sistemi'nin dış bölgesinde, 0,5-2 ışık yıl uzaklıkta, Oort bulutunda milyarlarca kuyruklu yıldız çekirdeği döner.

1995'ten beri yüzlerce yıldız etrafında gezegen, gezegen sistemleri (yani Güneş dışı gezegenler) keşfedildi. Bu sistemlerin çoğu bizim Güneş Sistemi'mize benzemez, çünkü yıldızın etrafında bir gaz devi döner.

Dönme
eksenleri

Karasal
gezegenler

Samanyolu gökadasındaki yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş, çubuklu sarmal gökada diskinde, Orion sarmal kolunun içindedir. Güneş (bütün gezegen sistemi ile), 50000 ışık yılı çapında olan disk merkezinden yaklaşık 27000 ile 28000 ışık yılı uzaklıkta döner ve bir tam turunu 240 milyon yılda tamamlar.
Güneş'in çevresinde yıldızlar azdır, Proxima Centauri ve Alfa Centauri çift yıldız sistemi Güneş'e 4,2-4,4 ışık yılı ile en yakın yıldızlardır. 10 ışık yılı uzaklıkta da sadece 11 yıldız bulunur.

Güneş Sistemi derken, Güneş ve çevresinde dönen değişik büyüklükteki bütün gök cisimlerini düşünüyoruz.
Güneş Sistemi'nde Güneş'in yerçekimi alanı baskındır. Yarıçapı yaklaşık 2 ışık yıllı olan bir küre; sınırında Güneş'in çekim gücü komşu yıldızlara eşittir. Güneş'ten çıkan yüklü akım parçacıkları, yani Güneş rüzgarı, Güneş Sistemi'ni tamamen doldurur.

Güneş Sistemi şu gök cisimlerinden oluşur: Güneş; gezegenler; gezegenlerin uyduları; asteroitler ve kuyruklu yıldızlar; gök taşları; ve gezegenlerarası madde (toz ve gaz). Güneş etrafında dönen sekiz gezegenden altısının uydusu vardır. İstisnalar: Merkür ve Venüs'tür.

Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gezegenler birbirlerine göre iki farklı gruba ayrılır: 4 karasal gezegen veya yerbenzeri gezegen; 4 gaz devi veya Jüpiter benzeri gezegen. Karasal gezegenler Güneş'e daha yakındır, daha küçük, daha yoğundur, daha yavaş dönerler, atmosferleri daha ince, manyetik alanları daha zayıftır.

Bütün gezegenler Güneş'in etrafında neredeyse aynı düzlemde ve aynı yönde döner, buna direkt hareket denir (Kuzey Kutbu'ndan bakıldığında saat yönünün tersi). Venüs ve Uranüs'ün dışında, eksenlerinin etrafındaki dönüşleri de direkttir. Güneş de aynı yönde döner.

Gezegenleri yörüngelerinde Güneş'in yerçekimi tutar. Güneş'in kütlesi bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 750 kez daha büyüktür. Yerçekimi gücü gezegenler arasında da etkili olduğundan birbirlerinin hareketini etkiler. Bu nedenle yörüngelerinde yavaş, küçük değişiklikler olabilir.

Güneş Sistemi'nde gezegenlerden başka daha küçük milyarlarca gök cismi vardır. Asteroitler her yerde olabilir, bazılarının yörüngesi Dünya'nın yörüngesini keser. Asteroitlerin çoğu iki bölgede yer alır. İç asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasında uzanır; bu bölge en az 1 milyon ve çapı 1 km'den daha büyük olan asteroitler içerir. Dış veya Kuiper kuşağı Neptün'ün yörüngesinin dışındadır ve orada şimdiye kadar Plüton gibi, çok buz içeren binlerce asteroit keşfedildi.

Plüton 2006'dan beri resmi olarak gezegen değil. Plüton ve diğer birkaç büyük asteroit cüce gezegen olarak sayılmakta.
Kuyruklu yıldızların yörüngesi, diğer gök cisimlerinden tamamen farklıdır: diğerlerinden değişik düzlemde, çok uzun elips yörüngeler çizer. Kuyruklu yıldızların genellikle 5-20 km çaplı, buzlu çekirdeği Güneş'e yaklaşınca gaz haline dönüşerek ender ama muhteşem kuyruğa dönüşür. Güneş rüzgarının etkisiyle kuyruk, Güneş tarafında değildir. Güneş Sistemi'nin dış bölgesinde, 0,5-2 ışık yıl uzaklıkta, Oort bulutunda milyarlarca kuyruklu yıldız çekirdeği döner.

1995'ten beri yüzlerce yıldız etrafında gezegen, gezegen sistemleri (yani Güneş dışı gezegenler) keşfedildi. Bu sistemlerin çoğu bizim Güneş Sistemi'mize benzemez, çünkü yıldızın etrafında bir gaz devi döner.

Gaz
devleri

Samanyolu gökadasındaki yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş, çubuklu sarmal gökada diskinde, Orion sarmal kolunun içindedir. Güneş (bütün gezegen sistemi ile), 50000 ışık yılı çapında olan disk merkezinden yaklaşık 27000 ile 28000 ışık yılı uzaklıkta döner ve bir tam turunu 240 milyon yılda tamamlar.
Güneş'in çevresinde yıldızlar azdır, Proxima Centauri ve Alfa Centauri çift yıldız sistemi Güneş'e 4,2-4,4 ışık yılı ile en yakın yıldızlardır. 10 ışık yılı uzaklıkta da sadece 11 yıldız bulunur.

Güneş Sistemi derken, Güneş ve çevresinde dönen değişik büyüklükteki bütün gök cisimlerini düşünüyoruz.
Güneş Sistemi'nde Güneş'in yerçekimi alanı baskındır. Yarıçapı yaklaşık 2 ışık yıllı olan bir küre; sınırında Güneş'in çekim gücü komşu yıldızlara eşittir. Güneş'ten çıkan yüklü akım parçacıkları, yani Güneş rüzgarı, Güneş Sistemi'ni tamamen doldurur.

Güneş Sistemi şu gök cisimlerinden oluşur: Güneş; gezegenler; gezegenlerin uyduları; asteroitler ve kuyruklu yıldızlar; gök taşları; ve gezegenlerarası madde (toz ve gaz). Güneş etrafında dönen sekiz gezegenden altısının uydusu vardır. İstisnalar: Merkür ve Venüs'tür.

Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gezegenler birbirlerine göre iki farklı gruba ayrılır: 4 karasal gezegen veya yerbenzeri gezegen; 4 gaz devi veya Jüpiter benzeri gezegen. Karasal gezegenler Güneş'e daha yakındır, daha küçük, daha yoğundur, daha yavaş dönerler, atmosferleri daha ince, manyetik alanları daha zayıftır.

Bütün gezegenler Güneş'in etrafında neredeyse aynı düzlemde ve aynı yönde döner, buna direkt hareket denir (Kuzey Kutbu'ndan bakıldığında saat yönünün tersi). Venüs ve Uranüs'ün dışında, eksenlerinin etrafındaki dönüşleri de direkttir. Güneş de aynı yönde döner.

Gezegenleri yörüngelerinde Güneş'in yerçekimi tutar. Güneş'in kütlesi bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 750 kez daha büyüktür. Yerçekimi gücü gezegenler arasında da etkili olduğundan birbirlerinin hareketini etkiler. Bu nedenle yörüngelerinde yavaş, küçük değişiklikler olabilir.

Güneş Sistemi'nde gezegenlerden başka daha küçük milyarlarca gök cismi vardır. Asteroitler her yerde olabilir, bazılarının yörüngesi Dünya'nın yörüngesini keser. Asteroitlerin çoğu iki bölgede yer alır. İç asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasında uzanır; bu bölge en az 1 milyon ve çapı 1 km'den daha büyük olan asteroitler içerir. Dış veya Kuiper kuşağı Neptün'ün yörüngesinin dışındadır ve orada şimdiye kadar Plüton gibi, çok buz içeren binlerce asteroit keşfedildi.

Plüton 2006'dan beri resmi olarak gezegen değil. Plüton ve diğer birkaç büyük asteroit cüce gezegen olarak sayılmakta.
Kuyruklu yıldızların yörüngesi, diğer gök cisimlerinden tamamen farklıdır: diğerlerinden değişik düzlemde, çok uzun elips yörüngeler çizer. Kuyruklu yıldızların genellikle 5-20 km çaplı, buzlu çekirdeği Güneş'e yaklaşınca gaz haline dönüşerek ender ama muhteşem kuyruğa dönüşür. Güneş rüzgarının etkisiyle kuyruk, Güneş tarafında değildir. Güneş Sistemi'nin dış bölgesinde, 0,5-2 ışık yıl uzaklıkta, Oort bulutunda milyarlarca kuyruklu yıldız çekirdeği döner.

1995'ten beri yüzlerce yıldız etrafında gezegen, gezegen sistemleri (yani Güneş dışı gezegenler) keşfedildi. Bu sistemlerin çoğu bizim Güneş Sistemi'mize benzemez, çünkü yıldızın etrafında bir gaz devi döner.

Anlatma

Samanyolu gökadasındaki yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş, çubuklu sarmal gökada diskinde, Orion sarmal kolunun içindedir. Güneş (bütün gezegen sistemi ile), 50000 ışık yılı çapında olan disk merkezinden yaklaşık 27000 ile 28000 ışık yılı uzaklıkta döner ve bir tam turunu 240 milyon yılda tamamlar.
Güneş'in çevresinde yıldızlar azdır, Proxima Centauri ve Alfa Centauri çift yıldız sistemi Güneş'e 4,2-4,4 ışık yılı ile en yakın yıldızlardır. 10 ışık yılı uzaklıkta da sadece 11 yıldız bulunur.

Güneş Sistemi derken, Güneş ve çevresinde dönen değişik büyüklükteki bütün gök cisimlerini düşünüyoruz.
Güneş Sistemi'nde Güneş'in yerçekimi alanı baskındır. Yarıçapı yaklaşık 2 ışık yıllı olan bir küre; sınırında Güneş'in çekim gücü komşu yıldızlara eşittir. Güneş'ten çıkan yüklü akım parçacıkları, yani Güneş rüzgarı, Güneş Sistemi'ni tamamen doldurur.

Güneş Sistemi şu gök cisimlerinden oluşur: Güneş; gezegenler; gezegenlerin uyduları; asteroitler ve kuyruklu yıldızlar; gök taşları; ve gezegenlerarası madde (toz ve gaz). Güneş etrafında dönen sekiz gezegenden altısının uydusu vardır. İstisnalar: Merkür ve Venüs'tür.

Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gezegenler birbirlerine göre iki farklı gruba ayrılır: 4 karasal gezegen veya yerbenzeri gezegen; 4 gaz devi veya Jüpiter benzeri gezegen. Karasal gezegenler Güneş'e daha yakındır, daha küçük, daha yoğundur, daha yavaş dönerler, atmosferleri daha ince, manyetik alanları daha zayıftır.

Bütün gezegenler Güneş'in etrafında neredeyse aynı düzlemde ve aynı yönde döner, buna direkt hareket denir (Kuzey Kutbu'ndan bakıldığında saat yönünün tersi). Venüs ve Uranüs'ün dışında, eksenlerinin etrafındaki dönüşleri de direkttir. Güneş de aynı yönde döner.

Gezegenleri yörüngelerinde Güneş'in yerçekimi tutar. Güneş'in kütlesi bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 750 kez daha büyüktür. Yerçekimi gücü gezegenler arasında da etkili olduğundan birbirlerinin hareketini etkiler. Bu nedenle yörüngelerinde yavaş, küçük değişiklikler olabilir.

Güneş Sistemi'nde gezegenlerden başka daha küçük milyarlarca gök cismi vardır. Asteroitler her yerde olabilir, bazılarının yörüngesi Dünya'nın yörüngesini keser. Asteroitlerin çoğu iki bölgede yer alır. İç asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasında uzanır; bu bölge en az 1 milyon ve çapı 1 km'den daha büyük olan asteroitler içerir. Dış veya Kuiper kuşağı Neptün'ün yörüngesinin dışındadır ve orada şimdiye kadar Plüton gibi, çok buz içeren binlerce asteroit keşfedildi.

Plüton 2006'dan beri resmi olarak gezegen değil. Plüton ve diğer birkaç büyük asteroit cüce gezegen olarak sayılmakta.
Kuyruklu yıldızların yörüngesi, diğer gök cisimlerinden tamamen farklıdır: diğerlerinden değişik düzlemde, çok uzun elips yörüngeler çizer. Kuyruklu yıldızların genellikle 5-20 km çaplı, buzlu çekirdeği Güneş'e yaklaşınca gaz haline dönüşerek ender ama muhteşem kuyruğa dönüşür. Güneş rüzgarının etkisiyle kuyruk, Güneş tarafında değildir. Güneş Sistemi'nin dış bölgesinde, 0,5-2 ışık yıl uzaklıkta, Oort bulutunda milyarlarca kuyruklu yıldız çekirdeği döner.

1995'ten beri yüzlerce yıldız etrafında gezegen, gezegen sistemleri (yani Güneş dışı gezegenler) keşfedildi. Bu sistemlerin çoğu bizim Güneş Sistemi'mize benzemez, çünkü yıldızın etrafında bir gaz devi döner.

İlgili ekstralar

Neptün

Güneş Sistemi'nde en son gezegen, en küçük gaz devi.

Hollanda'nın İdari Haritası

Görüntü Hollanda'nın idari bölümlerini gösterir.

Coğrafi Koordinat Sistemi (Temel Düzey)

Coğrafi koordinat sisteminin yardımıyla Dünya´nın herhangi bir yeri iki nokta ile tanımlanır.

Uranüs

Güneş'ten sayarsak yedinci gezegen, Jüpiter benzeri gezegen, yani gaz devi.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Fiziki coğrafya

Görüntü fiziki coğrafya alanında ilginç bilgiler sunar.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji; çevre dostu, güvenilir ve verimlidir. Modern teknoloji sayesinde kullanım...

Ay'ın evreleri

Dünya'dan bakıldığında Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı süresince görünümünde düzenli...

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Added to your cart.