Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Gaugamela Savaşı (Kr. e. 331)

Gaugamela Savaşı (Kr. e. 331)

Taktik bir şaheser olarak kabul edilen savaşta Büyük İskender Perslere karşı belirleyici bir zafer kazandı.

Tarih

Etiketler

Gaugamela Savaşı, Büyük İskender, III. Alexandrosz, III. Darius, MÖ 331, Gaugamela, Makedon İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Persler, Makedonlar, Helenler, falanks, hoplitler, okçular, savaş arabaları, hetairoi, piyade birliği, süvari birliği, Bessus, Parmenion, Mazaeus, savaş filleri, MÖ 4. yüzyıl, sefer, muharebe, askeri tarih, strateji, savaş taktiği, tarih, Antik Çağ, Irak

İlgili ekstralar

Görüntüler

Gaugamela

 • Makedon-Yunan ordusu
 • Pers ordusu

III. Aleksandros MÖ 334'te amacı Pers İmparatorluğu'nun fethi olan efsanevi seferine başlar.
İki ordunun belirleyici çatışması Gaugamela'nın yanındaki düzlükte gerçekleşir. Büyük İskender, "tatik şaheseri" olarak adlandırılan muharebede sayıca üstün Perslere karşı galip gelir ve Pers İmparatorluğu'nun sonu başlar.

Pers imparatoru muharebeden kaçar, Aleksandros ise peşine düşer. Sonunda III. Darius, Baktria Satrabı Bessos tarafından ölümcül bir şekilde yaralanır. Cenazesini Aleksandros Persepolis'e geri götürtür ve en büyük düşmanına krallara layık bir cenaze töreni yaptırır. Katil Bessos ise insafsız bir ceza alır.

Makedon-Yunan ordusu

 • savunan sol kanat (Parmenión)
 • çarpık falanks
 • arka takviye falaks
 • saldıran sağ kanat (Büyük İskender ile hetairoslar)

Hetairoslar

Büyük İskender'in zaferlerinde ağır süvariler hep önemli rol oynardı. "Kralın yoldaşları", Makedon soylularının oğullarından seçilen özel bir birim oluşturdu. Muharebelerde her zaman doğrudan Aleksandros'un komutasındaydılar.

Pers ordusu

 • sol kanat (süvari, Bessos)
 • savaş arabaları (III. Darius)
 • Pers piyadesi
 • sağ kanat (süvari, Mazaeus)

Antik Çağ'ın tankları

Savaşta filler MÖ 2. binyılda kullanılmaya başlanmıştı. Persler bu tatik unsurunu büyük olasılıkla Hintlilerden aldilar.Gaugamela'da Makedon ordusuna karşı 15 fil konuşlandırıldı. Muhabereden önceki gece Aleksandros kendisi de korkma duygusunun mitolojik karakteri olan Fobos'a kurban etti.

Savaşın aşamaları

 • savunucu sol kanat
 • çarpık falanks
 • arka takviye falanks
 • saldırıcı sağ kanat
 • sol kanat
 • savaş arabaları, savaş filleri
 • Pers piyadesi
 • sağ kanat

Anlatma

Savaşın aşamaları

1. aşama

Makedon çarpık falanksı Pers ordusuna doğru ilerlemeye başlar. Savaş arabaları ve filleri falanksı durduramaz.

2. aşama

Pers sol kanadının çevreleyici hareketi de istenilen sonuca varamaz. Büyük Aleksandros ise hetairoslarla Pers merkezinin zayıf noktalarından geçer.

3. aşama

Perslerin birkaç birimi falankstan geçip Makedon kampına ulaşmayı başarır. Pers süvarisi Makedon sol kanadına hücuma geçer.

4. aşama

Büyük İskender'in ağır süvarisi Pers süvarisine arkadan saldırır. III. Darius, araba sürücüsünü kaybettikten sonra savaş alanından kaçar.

İlgili ekstralar

Makedon Askeri (MÖ 4. yüzyıl)

Antik Makedonya Krallığı'nın askerleri dünya çapında korkulan savaşçılardı.

Pers Savaşçı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers İmparatorluğu´nun korku salan birliği, mükemmel okçulardan oluşuyordu.

İssos Muharebesi (M.Ö. 333)

Bu muharebede Büyük İskender'in Makedon ordusu III. Daryus'un kuvvet üstünlüğüne sahip Pers ordusuna karşı ezici zafer kazandı.

Makedonya (Makedon İmparatorluğu)

Efsanevi hükümdar ve general olan Büyük İskender muazzam büyüklükte bir imparatorluk kurdu.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Yunan ve Makedon Falanksı

Antik Yunanistan'da ortaya çıkan falanks, ağır silahlı piyadenin savaş düzeni ve temel birlikti.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Makedonya Kuşatma Kulesi (MÖ 4. yüzyıl)

Büyük İskender'in ordusu, teknik araçlarının yardımıyla güçlendirilmiş kalelere karşı da başarılıydı.

Tarihsel Topoğrafya (Muharebeler – Evrensel Tarih)

Boş harita üzerinde gelmiş geçmiş en önemli muharebelerin konumunu bulun!

Added to your cart.