Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

Fiziki Coğrafya Kavramlar

Fiziki Coğrafya Kavramlar

Görüntüde yeryüzü şekilleri, yüzey suları ve ilgili işaretler gösteriliyor.

Coğrafya

Etiketler

fiziki coğrafya, kavramlar, yeryüzü şekilleri, yüzey suları, topoğrafya, dağlık, alçak arazi, Great Hungarian Plain, orta boy dağlar, Yüksek dağlar, ırmak, durgun su, okyanus, deniz, göl, topografik işaretler, yüzey sularının işaretleri, deniz seviyesinden yükseklik, doğal çevre, hidrografi, yer şekillerinin gösterilmesi, doğa, coğrafya

İlgili ekstralar

Taşkın Koruma Sistemi

Taşkınlara karşı koruma, destekleyici set veya yaz seddesi, küçük taşkınlar sırasında ise doğal setlerle sağlanır.

Şelale

Nehirlerin dik uçurumdan geçtiği yerlerde şelaleler oluşur.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Coğrafi Koordinat Sistemi (Orta Düzey)

Coğrafi koordinat sisteminin yardımıyla Dünya'nın herhangi bir yeri iki nokta ile tanımlanır.

Deniz Suyunun Oluşturduğu Şekiller

Deniz suyu, dış kuvvet olarak kıyının şekillenmesinde başlıca rol oynar.

Denizler, Körfezler

Görüntüde Dünya üzerindeki başlıca büyük denizler ve körfezler gösterilmektedir.

Dünya Topografyası

Animasyonda Dünya'nın en yüksek dağları, en büyük ovaları, gölleri ve çölleri ile en uzun nehirleri gösteriliyor.

Göllerin Oluşumu ve Gelişimi

Yer yüzeyinin girintilerinde yer alan durgun sular Dünya'nın dış ve iç kuvvetleri ve insani faaliyetler sonucunda de meydana gelir.

Hollanda Set Sistemi

Hollanda halkı, yüzyıllardır deniz ile mücadele etmektedir.

Kırılma (Orta Düzey)

Dikey kuvvetlerin etkisiyle bloklar oluşur ve dikey yönde birbirlerinden uzaklaşırlar.

Kırılma (Temel Düzey)

Dikey kuvvetlerin etkisiyle bloklar oluşur ve dikey yönde birbirlerinden uzaklaşırlar.

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Karstik Araziler (Orta Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Karstik Araziler (Temel Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Macaristan topoğrafik haritası

Görüntü, Macaristan'ın coğrafi bölgeleri göstermektedir.

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Yer Altı Suları

Yer altında yeraltı suyu, akifer suyu ve karstik su bulunur.

Yeryüzünü Şekillendiren Akarsular

Akarsular yeryüzünün şekillenmesinde en etkili olan dış kuvvettir: aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetlerinde bulunur.

Added to your cart.