Enzimin İşlevi

Enzimler, biyokimyasal reaksiyonları katalize eden (hızlandıran) protein molekülleridir, çalışmaları kontrol edilebilir.

İlgili ekstralar

Koenzim A

Yıkım ve yapım süreçlerinde açil grubunu taşıyan koenzimdir.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Bakterinin boyutu ne kadardır?

Bu dersin konusunu bakterilerin yapısı, sınıflandırılması ve hayatımızda oynadıkları rol...

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

ADP ve ATP

ATP hücrelerin en önemli enerji kaynağı olan moleküldür.

Taşıma Süreçleri

Animasyonda hücre zarından gerçekleşen aktif ve pasif taşıma süreçleri özetlenmektedir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

NAD, NADP, NADPH

NAD katabolik, NADP ise özellikle anabolik süreçlerde hidrojen taşıyan önemli bir koenzimdir.

Added to your cart.