Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Dünya'nın Yapısı (temel düzey)

Dünya'nın Yapısı (temel düzey)

Dünya küresel katmanlardan oluşur.

Coğrafya

Etiketler

Dünya, Dünya'nın yapısı, yerküre katmanı, atmosfer, su küre, taş küre, biyosfer, yaban hayatı, pedosfer, dış kabuk, manto, çekirdek, Dünya'nın kesiti, kutup ışığı, meteor, ozon tabakası, kıta, okyanus, gezegen, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Dünya'nın katmanları

 • atmosfer
 • atmosfer (0 km – 1.000 km)
 • canlı küre
 • alt atmosfer (0 km – 12 km)
 • su küre
 • toprak katmanı
 • yer kabuğu
 • kıta kabuğu
 • okyanus çukuru
 • okyanus sırtı
 • okyanus kabuğu
 • alt manto
 • üst manto
 • (30–2.900 km)
 • manto
 • çekirdek
 • manto
 • (2.900–6.371 km)

Gezegenimiz küre şeklindedir. Kendi ekseni etrafında döndüğü için birbirinin üstündeki kürsel katmanlara sahip. Katmanların özellikleri farklıdır. Yüzeyi dış kabuklar kaplar, bunların altında iç kabuklar bulunur.

Açıklamalar:

Hava küre (atmosfer): Dünya'nın en dış katmanıdır, gazların karışımından oluşur.

Toprak katmanı: Yerkabuğunun en dıştaki, bitişik olmayan katmanıdır. Yumuşak ve verimli olan tabaka bitkilere su ve besin sağlar.

Su küre: Dünya üzerindeki suları içeren bitişik olmayan katmandır. Yer altı suları, yüzey suları, göller, denizler, okyanuslar ve atmosferdeki su küreyi oluşturur.

Biyosfer: Taş kürenin dış bölgelerinde, alt atmosferde ve hidrosferde canlıların yaşadığı alandır.

Yerkabuğu: Dünya'nın en dıştaki iç katmanı.

Manto: Yaklaşık 2.900 km derinliğe kadar uzanan, yerkabuğu ve çekirdek arasındaki bölgedir. Üst kısmı katı olup altında akışkan yapıdaki astenosfer bulunur. Alt manto katı haldedir.

Çekirdek: Yaklaşık 7.000 km kalınlığında olan, en çok demir ve nikelden oluşan çok yoğun, sıcak, en içteki katmandır.

Profil

 • atmosfer
 • 1.000 °C
 • 690 km
 • 1.000 km
 • iyonlaşmış tabaka
 • kutup ışıkları
 • gök taşları
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kıta
 • okyanus
 • canlı küre
 • yer kabuğu
 • 30–60 km
 • 30–60 km
 • 2.900 km
 • manto
 • 2.900 km
 • 6.371 km
 • çekirdek
 • atmosfer
 • 50 km
 • 12 km
 • ozon tabakası

Kesit

 • iyonlaşmış tabaka
 • kutup ışıkları
 • gök taşları
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kıta
 • okyanus
 • canlı küre
 • yer kabuğu
 • 30–60 km
 • 30–60 km
 • 2.900 km
 • manto
 • 2.900 km
 • 6.371 km
 • atmosfer
 • yer kabuğu
 • manto
 • çekirdek
 • atmosfer
 • 50 km
 • 12 km
 • ozon tabakası

Animasyon

 • atmosfer
 • atmosfer (0 km – 1.000 km)
 • canlı küre
 • alt atmosfer (0 km – 12 km)
 • su küre
 • toprak katmanı
 • yer kabuğu
 • kıta kabuğu
 • okyanus çukuru
 • okyanus sırtı
 • okyanus kabuğu
 • alt manto
 • üst manto
 • (30–2.900 km)
 • manto
 • atmosfer
 • 1.000 °C
 • 690 km
 • 1.000 km
 • 800–1.000 °C
 • iyonlaşmış tabaka
 • kutup ışıkları
 • gök taşları
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ozon tabakası
 • üst atmosfer
 • orta atmosfer
 • alt atmosfer
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • ozon tabakası
 • üst atmosfer
 • orta atmosfer
 • alt atmosfer
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ozon tabakası
 • üst atmosfer
 • orta atmosfer
 • alt atmosfer
 • kıta
 • okyanus
 • canlı küre
 • yer kabuğu
 • 30–60 km
 • 700 km
 • üst manto
 • 30–60 km
 • 700 km
 • yumuşak plastik
 • katı
 • alt manto
 • 30–60 km
 • 700 km
 • katı
 • 2.900 km
 • manto
 • dış çekirdek
 • 2.900 km
 • 5.100 km
 • Sıvı
 • iç çekirdek
 • 5.100 km
 • 6.371 km
 • katı
 • atmosfer
 • yer kabuğu
 • manto
 • çekirdek

İç yapı

 • yer kabuğu
 • manto
 • çekirdek

Anlatma

Dünya'nın iç yapısını incelemek zordur, çünkü en derinlere inen sondajlar bile yalnızca birkaç kilometreye ulaşabilmiştir. Dünya'nın merkezi ise yüzeyinden 6.371 km derinlikte bulunmaktadır. 4,6 milyar yıl önce oluşmuş eriyik durumdaki ilkel Dünya'da katı, sıvı ve gaz halinde bulunan maddeler aşamalı soğuma sırasında, dönmenin de etkisiyle birbirlerinden ayrıldı ve yoğunluklarına göre küresel katmanları, diğer adıyla geosferi oluşturdu.

Dünya'nın katmanları dış ve iç katmanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Hava küre, canlı küre ve su küre dış katmanı oluşturur. İç katmanlar ise yer kabuğu, manto ve çekirdektir.

En dış katman olan atmosfer, yeryuvarlağının çevresini sarmalayan gaz tabakasıdır. Atmosfer ve gezegenler arası uzay arasında tam bir sınır yoktur, on binlerce kilometre yükseklikte ikisi arasında bir geçiş zonu bulunmaktadır. Üst sınırındaki sıcaklık 1.000 °C civarındadır. Atmosferin en soğuk bölgesi orta kısmıdır, yaklaşık -100 °C'dir. Alt atmosferin üst kısmında ozon tabakası bulunur.

Dünya'nın iç katmanları arasında en dışta yer kabuğu bulunur. Kıtasal kabuk, okyanusal kabuktan daha kalın ve yapı bakımından daha çeşitlidir. Kıtasal kabuğun üst tabakası silikatlar, alt tabakası ise metaller açısından zengin ve daha yoğun kayaçlardan oluşur.

Manto ikiye ayrılır. Üst manto yer kabuğunun altından başlar ve yaklaşık 700 km derinliğe kadar uzanır. Üst mantonun en dış kısmı katı bir yapıdadır ve yer kabuğuyla birlikte taşküreyi, yani litosferi oluşturur; alt kısmı ise daha akışkan yapıdaki astenosferdir. Alt manto katı haldedir. Aşağıya doğru gidildikçe içindeki metallerin oranı ve ağırlığı artar. Manto 2.900 km derinliğe kadar uzanır.

Mantonun altında iki bölümden oluşan çekirdek bulunmaktadır. Dış çekirdek sıvı halde olan metallerden, iç çekirdek demir ve nikelden oluşur.

İlgili ekstralar

Coğrafi Koordinat Sistemi (Orta Düzey)

Coğrafi koordinat sisteminin yardımıyla Dünya'nın herhangi bir yeri iki nokta ile tanımlanır.

Deniz Derinlik Haritası

Deniz derinliğinde levhaların sınırları iyice görünür.

Dünya

Dünyamız oksijen içeren atmosfere ve sağlam kabuğa sahip kayaç gezegen.

Dünya'nın Manyetik Alanı

Dünya'nın Kuzey ve Güney Manyetik Kutbu coğrafi Kuzey ve Güney Kutbu'nun yakınında.

Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Tektonik Levhalar

Tektonik levhalar birbirlerine göre hareket ederler.

Added to your cart.