Dünya Topografyası

Animasyonda Dünya'nın en yüksek dağları, en büyük ovaları, gölleri ve çölleri ile en uzun nehirleri gösteriliyor.

İlgili ekstralar

Toprak Tipleri (toprak kesitleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Kırılma (Temel Düzey)

Dikey kuvvetlerin etkisiyle bloklar oluşur ve dikey yönde birbirlerinden uzaklaşırlar.

Fosfor Döngüsü

Dünya´da sürekli bir döngü içerisinde olan fosfor, canlılar için önemli bir elementtir.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Dünya'nın manyetik alanı

Dünya´nın Kuzey ve Güney Manyetik Kutpu coğrafi Kuzey ve Güney Kutbu´nun yakınında.

Yanardağın sonraki etkileri

Uyuyan veya sönmüş bir yanardağın çevreşinin sakin olması şart değildir. Aktif olmayan...

Deniz Suyunun Oluşturduğu Şekiller

Deniz suyu, dış kuvvet olarak kıyının şekillenmesinde başlıca rol oynar.

El Niño

Büyük Okyanus'un tropikal bölgelerinde yaklaşık beş yılda bir meydana gelen iklimsel olaydır.

Added to your cart.