Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

Deniz Derinlik Haritası

Deniz Derinlik Haritası

Deniz derinliğinde levhaların sınırları iyice görünür.

Coğrafya

Etiketler

deniz dibi, deniz, okyanus, tektonik plaka, levha tektoniği, kıtasal kabuk, okyanus kabuğu, taş küre, astenosfer, dış kabuk, harita, doğa, coğrafya

İlgili ekstralar

Deniz Akıntıları

Tüm deniz akıntıları birlikte Dünya'nın iklimini büyük ölçüde etkileyen büyük okyanus taşıma bandını oluşturur.

Deniz Suyunun Oluşturduğu Şekiller

Deniz suyu, dış kuvvet olarak kıyının şekillenmesinde başlıca rol oynar.

Denizaltı

Denizaltı, gövdesinin ortalama yoğunluğu değişerek dalar veya su yüzeyine çıkar.

Denizler, Körfezler

Görüntüde Dünya üzerindeki başlıca büyük denizler ve körfezler gösterilmektedir.

Deprem

Deprem, Dünya'da meydana gelen en yıkıcı doğa olaylarından biridir.

Dünya

Dünyamız oksijen içeren atmosfere ve sağlam kabuğa sahip kayaç gezegen.

Dünya Topografyası

Animasyonda Dünya'nın en yüksek dağları, en büyük ovaları, gölleri ve çölleri ile en uzun nehirleri gösteriliyor.

Hidrotermal Baca

Okyanus ortası sırtlarda deniz tabanındaki çatlaklardan jeotermal enerji tarafından ısıtılmış su yukarıya çıkar.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Fiziki coğrafya

Görüntü fiziki coğrafya alanında ilginç bilgiler sunar.

Kırılma (Orta Düzey)

Dikey kuvvetlerin etkisiyle bloklar oluşur ve dikey yönde birbirlerinden uzaklaşırlar.

Kırılma (Temel Düzey)

Dikey kuvvetlerin etkisiyle bloklar oluşur ve dikey yönde birbirlerinden uzaklaşırlar.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Kıvrılma (Orta Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Kıvrılma (Temel Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Kıvrılma (Yüksek Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Okyanusun Katmanları

Okyanusun fiziksel özellikleri, flora ve faunası derinlikle değişir.

Sıcak Noktalar

Sıcak noktalarda magma sıklıkla yukarı doğru yükselir ve volkanik aktivite görünür.

Su (H₂O)

Yaşam için vazgeçilmez, hidrojenin ve oksijenin çok stabil bileşiği. Doğada sıvı, katı ve gaz halinde de bulunur.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Tektonik Levhalar

Tektonik levhalar birbirlerine göre hareket ederler.

Tsunami

Tsunami, yıkıcı güce sahip dev dalgaların oluşturduğu doğal afettir.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Sonar Nasıl Çalışır?

Yaydığı ses dalgalarının yankısı aracılığıyla görüntü oluşturur.

Added to your cart.