Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

DNA

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Kimya

Etiketler

DNA, DNA çift sarmalı, DNA zinciri, kalıtsal madde, deoksiribonükleik asit, nükleik asit, adenin, timin, sitozin, guanin, polinükleotit, Azotlu organik baz, deoksiriboz, fosforik asit, nükleotit, baz çiftleri, genetik kod, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, sağlak, tamamlayıcı, atom çekirdeği, kimya, biokimya, biyoloji

İlgili ekstralar

2-deoksi-beta-D-riboz (C₅H₁₀O₄)

DNA'nın bileşenidir; β-D-ribozdan bir daha az hidroksil grubu içerir.

Fosforik Asit (H₃PO₄)

Gıda katkı maddesi, kireç ve pas sökücü olarak kullanılır.

Kalıtsal Maddenin Organizasyonu

Hücrelerimizin birkaç mikrometre çapındaki çekirdeğinde yaklaşık 2 metre DNA sarmalı bulunur.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Pürin (C₅H₄N₄)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir, guanin ve adenin pürinin türevleridir.

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan polinükleotittir.

Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler, hücre çekirdeğine sahip olmayan, birkaç mikrometre büyüklüğünde tek hücreli canlılardır.

Döl Yatağında Embriyo Gelişimi

Animasyonda insan embriyosu ve fetusunun gelişimi gösteriliyor.

Fosfat İyon (PO₄³⁻)

Fosforik asidin, bir proton verdiğinde oluşan çok atomlu iyon.

Genom düzenleme

Genom düzenleme bir canlının kromozomunda bir DNA segmentinin çıkarılması, eklenmesi ve değiştirilmesi ile sonuçlanan işlemdir. Görüntüde en iyi bilinen...

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi vardır: Prokaryot ve ökaryot hücre.

Su Ayısı

Su ayıları olağanüstü ortam koşullarında hayatta kalabilir; uzay boşluğunda bile sağ kalmayı becerebilirler.

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Fibroin

İpek böceği tarafından dışarı atılan fibril proteindir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Virüsler

Virüsler proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştıkları hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Added to your cart.