DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

İlgili ekstralar

Alcohol oxidation (observation)

Examining the colour of a piece of copper when exposed to heat and then ethanol vapour.

Metan (CH₄)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin birinci üyesidir.

Benzoik Asit (C₆H₅COOH)

En basit aromatik karboksilik asittir.

Fulleren (C₆₀)

Karbonun 1980'in sonunda keşfedilen kristalli allotropudur.

Beta-D-fruktoz (Meyve Şekeri) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoz, basit karbonhidratların arasında en tatlısıdır.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

1-büten (C₄H₈)

Bütenin izomerlerinden biri.

Laktoz (C₁₂H₂₂O₁₁)

Memelilerin sütünde bulunan şeker türüdür.

Added to your cart.