Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

DNA

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Kimya

Etiketler

DNA, DNA çift sarmalı, DNA zinciri, kalıtsal madde, deoksiribonükleik asit, nükleik asit, adenin, timin, sitozin, guanin, polinükleotit, Azotlu organik baz, deoksiriboz, fosforik asit, nükleotit, baz çiftleri, genetik kod, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, sağlak, tamamlayıcı, atom çekirdeği, kimya, biokimya, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Animasyon

Dezoksiriboz

 • 2-deoksi-beta-D-riboz

Dezoksiribonükleik asit (DNA)

Özellikler

DNA, yapısı 1953'te Watson, Crick, Franklin ve Wilkins tarafından bulunan ikili sarmal şeklinde bir polinükleotittir.
DNA dikkatlice yapılan hidrolizle nükleotit moleküllerine ayrıştırılabilir. Her nükleotit bir fosforik asit, bir dezoksiriboz ve azot içerikli bir organik bazdan oluşur. DNA'yı oluşturan azotlu bazlar adenin, timin, guanin ve sitozindir.
Nükleotitler birbirine bağlanarak polinükleotit zinciri oluşturur. DNA iki polinükleotit zincirinden meydana gelir, bunlar hidrojen bağları oluşturan baz çiftleriyle birbirine bağlanır. Adenin yalnız timine, guanin yalnız sitozine bağlanabildiğinden biri zincirin baz dizilimi, tamamlayıcı olan diğer zincirin baz dizilimini belirler.
İki zincir sağa doğru ilerleyen sarmal şeklinde dizilidir; sarmalın içinde yer alan baz çiftleri, dezoksiriboz ile fosforik asitten oluşan şeker-fosfat omurgalarıyla kaplıdır. DNA proteinler kodlar. DNA molekülünün birer geni, protein biyosentezi sırasında RNA molekülleri aracılığıyla birer protein belirler.

Bulunma

DNA hücrelerde kalıtsal bilgiyi taşır. Ökaryotlarda hücre çekirdeğinde bulunur.

Kullanım

Dezoksiribonükleik asit ağırlıkla genetik mühendisliğinde kullanılır. Örneğin bazı bakteri hücreleri önemli madde olan insülini üretecekleri şekilde değiştirilir.

Fosforik asit

 • fosforik asit

Nükleobaz

 • sitozin
 • timin
 • adenin
 • guanin

Baz çiftleri

 • sitozin
 • timin
 • adenin
 • guanin

Nükleotit

 • adenozin monofosfat
 • guanozin monofosfat
 • timidin monofosfat
 • sitidin monofosfat

DNA molekül modeli

DNA şematik modeli

İlgili ekstralar

2-deoksi-beta-D-riboz (C₅H₁₀O₄)

DNA'nın bileşenidir; β-D-ribozdan bir daha az hidroksil grubu içerir.

Fosforik Asit (H₃PO₄)

Gıda katkı maddesi, kireç ve pas sökücü olarak kullanılır.

Kalıtsal Maddenin Organizasyonu

Hücrelerimizin birkaç mikrometre çapındaki çekirdeğinde yaklaşık 2 metre DNA sarmalı bulunur.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Pürin (C₅H₄N₄)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir, guanin ve adenin pürinin türevleridir.

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan polinükleotittir.

Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler, hücre çekirdeğine sahip olmayan, birkaç mikrometre büyüklüğünde tek hücreli canlılardır.

Döl Yatağında Embriyo Gelişimi

Animasyonda insan embriyosu ve fetusunun gelişimi gösteriliyor.

Fosfat İyon (PO₄³⁻)

Fosforik asidin, bir proton verdiğinde oluşan çok atomlu iyon.

Genom düzenleme

Genom düzenleme bir organizmanın kromozomunda çıkarma, ekleme ve değiştirme yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Görüntüde en iyi bilinen genom düzenleme...

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi vardır: Prokaryot ve ökaryot hücre.

Su Ayısı

Su ayıları olağanüstü ortam koşullarında hayatta kalabilir; uzay boşluğunda bile sağ kalmayı becerebilirler.

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Fibroin

İpek böceği tarafından dışarı atılan fibril proteindir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Added to your cart.