Bulut ve Yağmurun Oluşumu, Bulut Tipleri

Buharlaşan sudan çeşitli şeklindeki bulutlar oluşuyor ve sonra su, yağış olarak yeryüzüne geri dönüyor.

İlgili ekstralar

The Formation of the Atacama

Az Atacama Földünk legszárazabb és legmagasabban fekvő sivatagai közé tartozik.

Göllerin yok oluşu

Göller, jeolojik zaman ölçeğine göre kısa ömürlüdür.

Why is seawater salty?

Water covers about 71% of the Earth’s surface. But why are there two types of water on Earth,...

Deniz Suyunun Oluşturduğu Şekiller

Deniz suyu, dış kuvvet olarak kıyının şekillenmesinde başlıca rol oynar.

Fiyort

Fiyortlar, buzul vadilerinden oluşmuş, iki tarafı sarp kayalıklarla çevrili, uzun, dar ve...

Karstlaşma

Kireç taşının karbonik asitli suda erimesi sonucu karst şekilleri oluşur.

Dünya'nın manyetik alanı

Dünya´nın Kuzey ve Güney Manyetik Kutpu coğrafi Kuzey ve Güney Kutbu´nun yakınında.

Kıvrılma (Orta Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Added to your cart.