Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

Benzen Molekülünde Bağlar

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

Kimya

Etiketler

benzen, benzen molekülü, aromatik hidrokarbon, arenes, tek bağ, çoklu bağ, delokalize bağ, bağ, elektron yörüngesi, sigma bağı, π bağı, kovalent bağ, aromatik halka, Kekulé, kömür katranı, molekül, hidrokarbon, kimya, organik kimya

İlgili ekstralar

Azot Molekülünde Bağlar

Animasyonda iki N atomunu birbirine bağlayan bir sigma ve iki pi bağı tanıtılıyor.

Benzen (C₆H₆)

En basit aromatik bileşiktir.

Kalsiyumda Elektron Dizilimi

Animasyonda kalsiyum atomundaki s ve p elektron yörüngelerinin yapısı tanıtılıyor.

Anilin (C₆H₅NH₂)

En basit aromatik amin. Bilimsel adı fenil amin.

Benzoik Asit (C₆H₅COOH)

En basit aromatik karboksilik asittir.

Fenol (C₆H₅OH)

En basit aromatik hidroksi bileşiktir.

Atom Modelinin Gelişimi

Animasyonda atomun yapısıyla ilgili günümüze kadar ortaya çıkan başlıca görüşler ve teoriler tanıtılıyor.

Hidrojen Molekülünün Oluşumu

Hidrojen molekülündeki hidrojen atomları kovalent bağ ile bir arada tutulur.

Kalsiyum Karbonat (CaCO₃)

Kireç taşı yaygın ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir.

Naftalin (C₁₀H₈)

En basit polisiklik aromatik hidrokarbondur.

Piridin (C₅H₅N)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Renksiz, keskin kokulu, zehirli sıvıdır.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Stiren (Vinil Benzen) (C₈H₈)

Renksiz, benzene benzeyen kokusu var. Polistirenin monomeridir.

Temel Parçacıklar

Madde, etkileşimlerine bozonların aracılık ettiği kuarklar ve leptonlardan oluşur.

Added to your cart.