Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Basit Harmonik Hareket ile Dairesel Hareketin İlişkisi

Basit Harmonik Hareket ile Dairesel Hareketin İlişkisi

Düzgün dairesel hareket yapan cismin kendi çapı üzerindeki izdüşümünün yaptığı hareket basit harmonik harekettir.

Fizik

Etiketler

basit harmonik hareket, dairesel hareket, genlik, hız, ivme, dairesel yörünge, ilkbahar, dönem, frekans, genliğe zaman bağımlılığı, hızın zaman bağımlılığı, ivmenin zaman bağımlılığı, açısal frekans, açısal hız, periyodik olarak tekrarlanma, hareket, mekanik, kütle, fizik, vektör

İlgili ekstralar

Görüntüler

Basit harmonik hareket ve dairesel hareket

 • +A
 • -A

Düzgün dairesel hareket yapan cismin kendi çapı üzerindeki izdüşümünün (gölgesinin) yaptığı hareket basit harmonik harekettir.

Basit harmonik harekete ilişkin nicelikler (genlik, hız ve ivme) kendine ait dairesel hareketin karşılık gelen verilerinin y ekseni üzerindeki izdüşümü olarak belirlenebilir.

Genliğin zamana göre değişimi

 • y = R*sinφ = A*sinωt
 • R
 • φ
 • φ = 0
 • y = R*sin0 = 0
 • φ = 90°
 • y = R*sin90° = A

φ dairesel hareketli cismin radyanlık açısıdır. Cisim ω açısal hızla hareket ettiğinden radyanlık açısı, açısal hız ile geçen sürenin çarpımına eşittir.

Basit harmonik hareketin genliği şekildeki üçgenle belirlenebilir:

Çünkü

ve

bu nedenle basit harmonik hareketin genlik -zaman ilişkisi:

Hızın zamana göre değişimi

 • φ
 • φ = 0
 • v = v_d*cos0 = Aω
 • φ = 90°
 • v = v_d*cos90° = 0

Basit harmonik hareketin hızı, düzgün dairesel hareketin teğetsel hızının y ekseni üzerindeki izdüşümü olarak belirlenebilir.

ve

kullanılarak şekildeki üçgenden basit harmonik hareketin hız-zaman ilişkisi hesaplanabilir:

Basit harmonik hareket yapan cismin hızının büyüklüğü ve yönü periyodik olarak değişir. Hız denge konumunda en büyük, hareketin iki uç noktasında ise 0'dır.

İvmenin zamana göre değişimi

 • φ
 • φ = 0
 • φ = 90°

Basit harmonik hareketin ivmesi düzgün dairesel hareketin merkezcil ivmesinin y ekseni üzerindeki izdüşümü olarak belirlenebilir.

ve

kullanılarak şekildeki üçgenden basit harmonik hareketin hızlanma-zaman ilişkisi hesaplanabilir:

Basit harmonik hareket yapan cismin ivmesinin büyüklüğü hareketin iki uç noktasında en büyük, denge konumunda ise en küçüktür. İvme vektörünün yönü ise her zaman denge konumuna doğrudur.

İlgili ekstralar

Ses perdesi, frekans 2. Kısım

Ölçümler ve gözlemler aracılığıyla ses perdesi ve frekans arasındaki ilişkiyi bulacaksınız.

Meşrubat Makinesi 2. bölüm

Birinci bölümdeki makineden birden fazla çeşit meşrubat dağıtan makine yapalım!

Resonating air column

The amplified sound of the tuning fork indicates that the tuning fork causes the air column in...

Sıcak Hava Balonu

Isıtılmış havayla doldurulan özel balon.

Taş-Kağıt-Makas

Taş-kağıt-makas oyununda en nadir seçilen kağıttır. En zayıf olan gerçekten kağıt mıdır?

Dalga Türleri

Dalgalar hayatımızın birçok alanında son derece önemli bir rol oynamaktadır.

Exceeding the speed of sound

What is the speed of sound? What happens when an object exceeds the speed of sound?

Sesler ile oyun oynamak

Bu derste sesle ilgili bazı temel fikirler tanıtılmaktadır.

Added to your cart.