Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Atom Bombası (1945)

Atom Bombası (1945)

Atom bombası, insanlık tarihinin en yıkıcı silahlarından biridir.

Tarih

Etiketler

atom bombası, Oppenheimer, kitle imha, Hiroşima, Nagasaki, Los Alamos, Manhattan Projesi, Leo Szilard, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, fisyon, nükleer, silah, bombardıman uçağı, Little Boy, Fat Man, uranyum bombası, zincirleme tepkime, Dünya Savaşı, John von Neumann, Edward Teller, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Atom bombası üretmek üzere başlatılan projenin adı neydi?
 • Amerika'nın atom bombası geliştirme merkezi neredeydi?
 • Manhattan Projesi'nin bilimsel başkanı kimdi?
 • Kim atom bombasının geliştirilmesi projesinde görev alMAdı?
 • Kim atom bombası yapılması için Başkan Franklin D. Roosevelt'in ikna edilmesi girişiminde bulundu?
 • Atom bombasının ilk denemesi ne zaman yapıldı?
 • İlk nükleer saldırıda hangi Japon şehri hedef alındı?
 • Hiroşima şehrine atılan atom bombasının adı neydi?
 • İkinci ve günümüze dek yapılan sonuncu nükleer saldırıda hangi Japon şehri hedef alındı?
 • Hiroşima şehrine atom bombası ne zaman atıldı?
 • "İki nükleer saldırıda toplam 320.000 Japon hayatını kaybetti."\nifadesi doğru mu?
 • Hiroşima'ya atom bombası atan uçağın adı neydi?
 • "Atom bombalarının savaşlarda kullanılması, dünya yüzeyindeki hayatın tamamen yok olmasına neden olabilir."\nifadesi doğru mu?
 • "Atom bombaları atıldıktan sonra Leo Szilard, atom bombasının savaşlarda kullanılmaması için eylem başlattı."\nifadesi doğru mu?
 • "Albert Einstein, atom bombasının yapılması düşüncesine başından beri karşıydı."\nifadesi doğru mu?
 • Atom bombaları atıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı kimdi?
 • "Soğuk Savaş döneminde atom bombaları, yıkıcı etkisinden duyulan korku nedeniyle kullanılmadı."\nifadesi doğru mu?
 • Hiroşima'ya atılan atom bombasının yapımında hangi element kullanıldı?
 • Nagasaki'ya atılan atom bombasının yapımında hangi element kullanıldı?
 • "Nükleer silahlar yıkıcı etkilerinden dolayı caydırıcı bir güçtür."\nifadesi doğru mu?
 • "Uranyum bombası, yalnızca kritik kütleden daha ağır bölünebilir element parçalarından oluşuyor."\nifadesi doğru mu?
 • "Uranyum bombasının patlaması sırasında uranyum parçalar birbirine çarptırılır ve bunun sonucunda bir araya gelen kütle, kritik kütleden daha büyük olur."\nifadesi doğru mu?
 • "İçerisinde kontrolsüz zincirleme tepkimenin sürebileceği minimum kütleye 'kritik kütle' denir."\nifadesi doğru mu?
 • Atom bombasının aşağıdakilerden hangisine etkisi YOKtur?
 • "Atom bombasının etkisi yalnızca iki kuşak sürer."\nifadesi doğru mu?
 • "Radyasyon, genetik hasarlara neden olduğundan nesiller sonra bile doğum kusurlarına yol açabilir."\nifadesi doğru mu?
 • "Hiroşima'daki atom bombası, patlamanın 1 km çapında bulunan kişilerin %90'ını hemen öldürdü."\nifadesi doğru mu?
 • "Modern nükleer silahların patlama gücü, Hiroşima'ya atılan atom bombasından binlerce kat daha güçlü olabilir."\nifadesi doğru mu?
 • "Hiroşima'ya atılan atom bombasının patlama gücü, Nagasaki'ya atılandan daha büyüktü."\nifadesi doğru mu?

Görüntüler

Enola Gay

 • B-29 bombardıman uçağı
 • Little Boy (uranyum bombası)
 • Fat Man (plütonyum bombası)

Dehşet verici bir savaşın dehşet verici sonu

İlk atom bombası Amerikalı bir araştırma grubu tarafından New Mexico'daki Los Alamos'ta geliştirildi.
Macar asıllı Leo Szilard'ın önerdiği ve kod adı "Manhattan Projesi" olan gizli proje 1939'da başladı. (Projenin asıl nedeni Nazi atom programından korkuydu).
John von Neumann ve Edward Teller'in de katıldığı, ama ağırlıkla Amerikalı, İngiliz ve İtalyan bilim insanlarından oluşan grup Robert Oppenheimer tarafından yönetildi.
İlk atom bombası (plütonyum bombası) 16 Temmuz 1945 tarihinde Alamogordo yakınındaki deneme sahasında patlatıldı.

II. Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki askeri olayları 1945 Mayıs'ının başında sona erdi. Ancak Uzak Doğu'da Japonya teslim olmadı.
Bu nedenle ABD yeni kitle imha silahı kullanmaya karar verdi.
6 Ağustos'ta Hiroşima'ya (Little Boy, uranyum bombası), 9 Ağustos'ta ise Nagasaki'ye (Fat Man, plütonyum bombası) birer atom bombası atıldı.
Japonya'ya ilk bomba Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Enola Gay adlı B–29 (Superfortress) ağır bombardıman uçağından atıldı. Uçağın pilotu Paul Tibbets'ti.

B-29 bombardıman uçağı

 • makineli tüfek kulesi
 • pilot kabini
 • arka kabin
 • basınçlı gövde
 • bombardıman kapağı
 • yıldız motor
 • şasi

Atom bombaları

 • Little Boy (uranyum bombası)
 • Fat Man (plütonyum bombası)

Atom bombası nükleer silahlar arasına girer. Nükleer silahların her iki tipinin enerjisi fisyon (atom bombası) ve füzyon (hidrojen bombası) olmak üzere atom çekirdeğinde gerçekleşen değişimden kaynaklanır.

Atom bombalarında (fisyon bombaları) ağır atom çekirdekleri (ör. plütonyum, uranyum) nötron bombardımanına tutularak daha hafif elementlere parçalanıp zincirleme tepkime başlatır.
Atom çekirdeğinin bağlanma enerjisi açığa çıktığından atom bombası son derece yıkıcı bir güce sahiptir.
Yıkıcı güç hava basıncı, elektromanyetik impuls (ör. ısı, ışık) ve radyoaktif ışınım halinde ortaya çıkar.

Little Boy

 • stabilize kanatlar
 • uranyum
 • radar anteni
 • patlatıcı
 • kaplama boru

"Little Boy"

Atom bombası nükleer silahlar arasına girer. Nükleer silahların her iki tipinin enerjisi fisyon (atom bombası) ve füzyon (hidrojen bombası) olmak üzere atom çekirdeğinde gerçekleşen değişimden kaynaklanır.

Atom bombalarında (fisyon bombaları) ağır atom çekirdekleri (ör. plütonyum, uranyum) nötron bombardımanına tutularak daha hafif elementlere parçalanıp zincirleme tepkime başlatır.
Atom çekirdeğinin bağlanma enerjisi açığa çıktığından atom bombası son derece yıkıcı güce sahiptir.
Yıkıcı güç; hava basıncı, elektromanyetik impuls (ör. ısı, ışık) ve radyoaktif ışınım halinde ortaya çıkar.

Kod adı "Little Boy" olan Mk-I atom bombası dünyada savaşta kullanılan ilk nükleer silahtı.
Yaklaşık 3 m uzunluğunda ve 71 cm genişliğindeydi. Yaklaşık 4 tonluk bombada 64 kg uranyum-235 kullanıldı (bunun sadece 0,6 gramı enerjiye dönüştü).
6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima'ya atılan "Küçük Çocuk" 13-16 kiloton gücünde bir patlama yaratarak şehri yerle bir etti ve 140 bin kişinin ölümüne sebep oldu.

Fat Man

 • stabilize kanatlar
 • radar anteni
 • patlatıcı katman
 • patlamaya neden olan mercek
 • plütonyum çekirdek

"Fat Man"

Atom bombası nükleer silahlar arasına girer. Nükleer silahların her iki tipinin enerjisi fisyon (atom bombası) ve füzyon (hidrojen bombası) olmak üzere atom çekirdeğinde gerçekleşen değişimden kaynaklanır.

Atom bombalarında (fisyon bombaları) ağır atom çekirdekleri (ör. plütonyum, uranyum) nötron bombardımanına tutularak daha hafif elementlere parçalanıp zincirleme tepkime başlatır.
Atom çekirdeğinin bağlanma enerjisi açığa çıktığından atom bombası son derece yıkıcı bir güce sahiptir.
Yıkıcı güç hava basıncı, elektromanyetik impuls (ör. ısı, ışık) ve radyoaktif ışınım halinde ortaya çıkar.

9 Ağustos 1945 tarihinde Nagasaki'ye atılan fisyon bombası kod adını muhtemelen şeklinden (ve böylece Winston Churchill'e benzediğinden) dolayı aldı.
Uzunluğu 325 cm, genişliği 152 cm olan 4.600 kg'lık nükleer silah plütonyum-239 içeriyordu.
Bombayı atan (pilotu Charles Sweeney olan) Bockscar Hiroşima'ya bomba atan uçakla aynı tipe ve takıma giriyordu.
Japon şehrinde 21 kilotonluk gücündeki patlamada 39 bin kişi öldü ve 25 bin kişi yaralandı.

Animasyon

 • stabilize kanatlar
 • uranyum
 • radar anteni
 • patlatıcı
 • kaplama boru
 • stabilize kanatlar
 • radar anteni
 • patlatıcı katman
 • patlamaya neden olan mercek
 • plütonyum çekirdek
 • uranyum
 • kendiliğinden fisyon
 • bağlı fisyon
 • kontrolsüz zincirleme
 • Hiroşima
 • Nagasaki

Çalışması

 • uranyum
 • kaplama boru

Zincirleme reaksiyon

Anlatma

Atom bombasına yıkıcı gücünü veren fisyon sırasında atom çekirdekleri nötron yardımıyla ikiye bölünür ve bu sırada enerji açığa çıkar. Fisyon, çekirdeğin seyrek olarak kendiliğinden bölünmesiyle oluşabileceği gibi nötron emilimiyle uyarılarak da olabilir. Macar asıllı fizikçi Leo Szilard, bir atom ile bir nötronun çarpışması sonucunda serbest nötronların da ortaya çıktığını ve bu nötronların diğer atom çekirdeklerinin bölünmesine yol açacağını yani zincirleme tepkime yaratacağını bulur. Bunun için kütle numarası 235 olan uranyum izotopu ve kütle numarası 239 olan plütonyum izotopu uygundur; her bir çekirdeğin parçalanmasından 2-3 nötron açığa çıkar. Zincirleme tepkimenin koşulu, bölünebilir elementin süperkritik durumda olması, yani kütlesinin ya da yoğunluğunun minimum değeri geçmesidir. Bu sırada 'kendiliğinden bölünen nötronlar, büyük olasılıkla çekirdeklere çarpar ve onları parçalar. Yeni çekirdeklerden yine nötronlar yayılır ve böylece zincirleme reaksiyon başlar.

Uranyum bombasında parçalar halinde bulunan bölünebilir element patlayıcı yardımıyla birbirine çarptırılır. Bunun sonucunda bir araya gelen kütle, kritik kütleden daha büyük olur ve patlama gerçekleşir.

Plütonyum bombasındaki bölünebilir element patlayıcı yardımıyla yoğunlaştırılarak süperkritik duruma getirilir ve böylece zincirleme reaksiyon başlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1942 yılında Manhattan Projesi adıyla atom boması geliştirilmesi için çalışmalar başlar ve Robert Oppenheimer başkanlığında seçkin fizikçiler projede görev alır. Nazi Almanyası da atom bombası yapmak ister, ama başaramaz. 1945'te Oppenheimer ve ekibi hedeflerine ulaşır. Little boy adlı uranyum bombasını ve Fat man adlı plütonyum bombasını üretirler. 26 Temmuz 1945'te Müttefikler, Japonya'yı teslim olmaya çağırır. Japonya ültimatomu reddedince Enola Gay adlı B-29 bombardıman uçağıyla 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya Little boy Bockscar adlı B-29 bombardıman uçağıyla ise 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye Fat man atılır.

İki saldırı inanılmaz yıkıma yol açar: 300 000'den fazla sivil öldür. Radyoaktif radyasyonun neden olduğu mutasyondan dolayı nesiller sonra bile genetik bozukluklarla doğan çocuklar bulunmaktadır.

İki atom bombası Japonya'yı çok sarsar ve Japonlar kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul ederler. Japonya 2 Eylül 1945'te USS Missouri savaş gemisinde teslim belgesini imzalarlar.

Böylece insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı olan savaşı II Dünya Savaşı biter.

İlgili ekstralar

Radyoaktivite

Kararsız atom çekirdeklerinin bozunması radyoaktivite olarak adlandırılır.

Zincirleme Reaksiyon

Atom çekirdeğinin parçalanması sırasında açığa çıkan enerji sivil veya askeri amaçlar için kullanılabilir.

Amerikan Askeri (II. Dünya Savaşı)

Amerikan askerler, II. Dünya Savaşı sırasında savaş bölgelerinin çoğunda savaştı.

B-17 “Flying Fortress” (USA, 1938)

Boeing şirketi, “Uçan Kale”yi Amerikan Hava Kuvvetleri için tasarladı.

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Füzyon Reaktörü

Nükleer birleşme enerjisi, çevre dostudur ve sınırsız enerji kaynağı olarak kullanılabilecektir.

Marie Curie'nin Laboratuvarı

Nobel Fizik ve Kimya Ödülü'nü de kazanan Marie Curie büyük olasılıkla bilim tarihinin en iyi bilinen kadınıdır.

Rutherford Deneyi

Rutherford Deneyi, pozitif yüklü atom çekirdeklerinin varlığını kanıtladı. Sonuçlar yeni bir atom modelinin hazırlanmasına yol açtı.

Temel Parçacıklar

Madde, etkileşimlerine bozonların aracılık ettiği kuarklar ve leptonlardan oluşur.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Yıldız tipi motora sahip Corsair avcı uçağı, İkinci Dünya Savaşı'nda önemli rol oynadı.

38 M Toldi Hafif Tankı

Bu hafif tank İkinci Dünya Savaşı'nda Macar Kraliyet Ordusu tarafından kullanıldı.

B-2 "Spirit" (USA, 1989)

Amerikan hayalet bombardıman uçağı, Yugoslavya İç Savaşında, Afganistan ve Irak'ta da kullanıldı.

Göksel mekaniğinin gelişimi

Animasyonda evrene bakış açımızı değiştiren ünlü astronomların ve fizikçilerin çalışmaları tanıtılıyor.

Nükleer santral

Nükleer füzyon sırasında ortaya çıkan enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.

Tanklar (II. Dünya Savaşı)

İkinci Dünya Savaşı sırasında kara hareketlerinin en önemli rolünü tanklar üstlenmiştir.

USS Missouri (ABD, 1944)

II. Dünya Savaşı'nda görevli, Iowa sınıfı savaş gemisi olan USS Missouri Körfez Savaşı'na da katıldı.

V-1 Balistik Füzesi

V-1, II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından geliştirilip kullanılan pilotsuz uçan araçtır.

V-2 Balistik Füzesi (1944)

II. Dünya Savaşı sırasında geliştirilen sıvı yakıtlı Alman roketi uzaya ulaşan ilk rokettir.

Messerschmitt Bf 109 G (Almanya, 1941)

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan efsanevi avcı uçağı.

Silahlar (Birinci Dünya Savaşı)

Birinci Dünya Savaşı, yeni silahlar geliştirildiğinden askeri teknolojide de önemli değişikliklere neden oldu.

Sovyet Asker (II. Dünya Savaşı)

Sovyet ordusu, I. Dünya Savaşı'ndan itibaren ilk başta büyüklüğü, sonra silahları bakımından önemli bir güçtü.

Supermarine Spitfire (Birleşik Krallik, 1938)

"Asabi", İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi tek koltuklu İngiliz savaş uçağıydı.

Added to your cart.