Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad dönemi'nde köy sakinleri çukur evlerde yaşıyordu.

Tarih

Etiketler

Árpád dynasty, yerleşim, çukur ev, yaşam biçimi, kilise, tahıl deposu, çukur, ikamet yeri, bina, köy, Köyler, hayvancılık, tarım

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hunor ve Magor hangi hayvanın peşindeydi?
 • Aşağıdakilerden hangi dil Macarcanın akraba dili DEĞİLdir?
 • Eski Macarların ve Fin-ugor dil akrabalarının birlikte yaşadıkları\nyer neredeydi?
 • Yurt kelimesi ne demek?
 • Magna Hungaria iki nehrin birleştiği yerdeydi. Bu iki nehir aşağıdakilerden hangisidir?
 • Bu kelimelerden hangisi Macaristan anlamına gelmez?
 • Macarların hiç yerleşmediği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 • Aşağıdakilerden hangisi\nyedi Macar kabilesinden biri DEĞİLdi?
 • Aşağıdakilerden hangisi\nyedi Macar kabilesinden biri DEĞİLdi?
 • Macarlar Karpat Havzası'na yerleşmeye ne zaman başladı?
 • Macar akınlarının amacı neydi?
 • Macar akınları ne zaman bitti?
 • Akınlar sırasında 955'te Macar ordusu büyük yenilgiye nerede uğradı?
 • Prens Géza'nın oğlunun putperest adı nedir?
 • Prens Géza ne zaman öldü?
 • Kral I. István'ın (daha sonra aziz ilan edilen) oğlunun adı nedir?
 • Aziz (I.) István ne zaman öldü?
 • Kral I. László\nne zaman tahta çıktı?
 • Kral Kálmán ne zaman\ntahta çıktı?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Çiftlik (Macaristan, 19. yüzyıl)

Avrupa ovalarında, köylerin sınırlarında dağınık halde var olan ve çiftçiler tarafından kullanılan devamlı sakine sahip alan.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Avarlar (8. yüzyıl)

Avarlar 6-8. yüzyılda Karpat Havzası'nda güçlü bir kağanlık halinde yaşadı.

Eskimoların Yaşam Biçimi

İglu (Eskimo kulübesi), Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan Eskimolara özgü konuttur.

Katolik Bölge Kilisesi (Feldebrő, Macaristan)

11. yüzyılda inşa edilmiş bölge kilisesi, Macaristan'ın en önemli eski mimari eserlerinden biridir.

Kütük Ev

Kütük ev, Árpád Hanedanlığı zamanında Macaristan'da tipik bir ev tipiydi.

Macar Hilal Taktiği (9-10. yüzyıl)

Çekilme numarasını yapıp düşmanı kuşatma anlamına gelen hilal taktiğini atlı göçebe halklar uzun süre başarılı kullanırdı.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Toprak Kale, Macaristan

Bu büyük, üçgen temelli yapı, Yurt tutan Macar boylarından birinin reisinin yerleşim yeriydi.

Jak Benediktin Manastırı (Jak, Macaristan)

Romanesk tarzı Benediktin Manastırı’nın özel girişi olan kilisesi 13. yüzyılda Macaristan'ın Ják köyünün merkezinde inşa edilmiştir.

Pazar Kasabası (Orta Çağ, Avrupa)

Pazar kasabaları geç Orta Çağda Macaristan Krallığı'nda kentlerin en yaygın türü haline geldi.

Yurt tutan Macarlar (Kıyafetler)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Avrupa’daki Mahalle

Avrupa'daki vadilerde mahalleler, birbirlerin yanına inşa edilen evlerden ve arkalarındaki uzun ve dar arsalardan oluşuyor.

Orta Çağ Avrupası'nda Köy Evi

Orta Çağ'da Avrupa'da topraktan ve kerpiçten yapılan basit, tek katlı köy evleri bulunurdu.

Yerleşme Dokuları

Yerleşme yerlerinin dokuları ve yoğunlukları bulundukları bölgenin coğrafi özelliklerine bağlıdır.

Yurt (Göçebe Çadırı)

Genelde keçe ile kaplanmış kubbe veya kesik koni şeklindeki çadır göçebe hayat tarzını sürdüren halklara özgüdür.

Added to your cart.