Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

Apatosaurus

Apatosaurus

Uzun boyunlu, dev boyutlu, otobur bir dinozor.

Biyoloji

Etiketler

dinozor, ilkel yaratık, Sauropoda, Apatozor, brontosaurus, sürüngen, Jura Devri, soyu tükenmiş, Kretase Dönemi, fosil, yeniden kurma, otçul, iskelet, hayvan, omurgalılar, biyoloji

İlgili ekstralar

Pteranodon Longiceps

Uçan ilkel sürüngenlerden biri, kuşlara benziyor, ama aralarında direkt evrimsel bağlantı yok.

Stegosaurus

İlkel sürüngen, sırtındaki kalkanları yardımıyla vücut ısısını ayarlardı.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yırtıcı sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Triceratops

Kretase döneminde yaşamış bir dinozor; tipik yakası ve üç boynuzu ile kolayca tanınır.

Archaeopteryx

Hem kuş hem de sürüngen karakteristiğine sahipti. Kuşların atası olabilir.

İhtiyozor

Balığa benzeyen, deniz yaşamına uymuş ilkel sürüngen, yakınsak (konvergen) evrime örnektir.

Amonitler

Katı dış kabuğa sahip nesli tükenmiş kafadan bacaklılar. Fosilleri yaşadığı dönemin önemli göstergesi.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Deinonychus

"Korkunç pençe" anlamına gelen Deinonychus antirrhopus, Dromaeosauridae dinozor ailesine ait, etçil bir dinozordu.

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

Ichthyostega

İlkel, 360 milyon yıl önce nesli tükenen iki yaşamlı. Dört ayaklı karasal omurgalılarının erken örneği.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük canlılar.

Paleozoik Zaman'ın Canavarları: Deniz Akrepleri

Paleozoik Zaman'da (541-250 milyon yıl önce), suda yaşayan eklem bacaklı, yırtıcı hayvanlardır.

Permiyen Dönem'de Hayat

Animasyonda Paleozoik Zaman'ın son döneminde yaşayan bazı hayvanlar ve bitkiler tanıtılır.

Quetzalcoatlus, dev bir teruzor

Quetzalcoatlus tüm zamanların en büyük uçan hayvanlarından biriydi.

Sölekant

Yaşayan fosil; kara omurgalılarının evriminde önemli türdür.

Tiktaalik

Balıklar ve dört bacaklı kara omurgalıları arasında evrimsel geçişi gösteren halkadır.

Trilobitler

Trilobitler örümceğimsilerin ve kabukluların ataları arasında sayılır.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Zaman Sarmalı

Zaman sarmalında tarihsel olayları yerleştir!

Bayağı Engerek

Zehirli bir yılan türü, ısırığı insan için nadiren tehlikelidir. Türkiye'de bir alt türü olan endemik Baran engereği yaşamaktadır.

Gekoların ayakları düz yüzeylere nasıl yapışır?

Gekolar duvar ve tavanlarda da yürüyebilir. Görüntüde ayak parmaklarının yapışma özelliği de açıklanır.

Yarı Sucul Yılan

Ense lekesinden kolayca tanınan bir yılan türüdür.

Yemen Bukalemunu

Bukalemunlar renk değiştirebilen sürüngenlerdir.

Added to your cart.