Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Antik Roma Askeri Üsler (Castra)

Antik Roma Askeri Üsler (Castra)

Sürekli genişleyen Roma İmparatorluğu, fethedilen topraklarda askeri üsler kurdu.

Tarih

Etiketler

askeri kamp, askeri kaleler, Antik Roma, Antik Çağ, Roma, asker, kale, lejyoner, gözetleme kulesi, Római Birodalom, savaş, lejyon, komutanın binası, paralı asker, silah donanımı, limes, baraka, imparatorluk, Akdeniz, süslü kapı, ahır, tarih

İlgili ekstralar

Görüntüler

Kale

Kamp

  • taş duvar
  • su hendeği
  • gözetleme kulesi
  • kapı
  • baraka
  • ahır
  • komuta binası
  • kuşatma makineleri
  • Romalı askerler

Komuta binası

Lejyonerler

Animasyon

Anlatma

Roma, şehrin kuruluşundan birkaç yüzyıl sonra, büyük bir imparatorluk olmuş ve Akdeniz çevresini egemenliği altına almıştı. Tabii ki sürekli genişleme, uygun ordu ve taktik de gerektiriyordu.

Genişleme sırasında takviye kuvvetler için ilk olarak geçici kamplar kuruldu. Sonra stratejik olarak önemli yerlerdeki geçici kamplar, kalıcı üslere dönüştürüldü. Coğrafi konum bakımından korunaklı alanlar üzerine inşa edilen askeri üsler, ayrıca hem taş duvarlarla hem hendekle çevrildi. Duvarlara gözetleme kuleleri ve burçlar da yapıldı.

Dikdörtgen şeklindeki Roma askeri üssünün dört tarafında sürekli kontrol altında tutulan kapılar vardı.

Üssün duvara yakın kısmında askerlerin barakaları, depolar ve ahırlar yer alıyordu. Komutanın genellikle iki katlı binası ise daha iyi korunabilen merkezde bulunuyordu. Bütün binalar taştan inşa edilmişti.

İmparatorluğun genişlemesiyle birlikte fethedilen yerlerin elde tutulması ve ordunun yönetilmesi de zorlaştı.
Bunun için önceden özellikle toprak sahiplerinden oluşan ordu, profesyonel orduya dönüştürüldü. Ordunun temel birimi, yaklaşık 6000 askerden oluşan lejyonlardı. Her lejyon, hızlı hareket edebilme yeteneğine sahip on askeri birimden oluşuyordu. Ağır piyade lejyonerler, sıkı bir eğitim aldıktan sonra uygun silahlarla donanıyordu.

İlgili ekstralar

Antik Roma Piyade Taktikleri

Antik Roma İmparatorluğu'nun lejyonerleri askeri taktikte ustaydı.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Antik Roma Kuşatma Makineleri

Romalıların güçlendirilmiş yerleri kuşatmak için geliştirdikleri makineler çok etkiliydi.

Antik Roma'nın Eyaletleri ve Şehirleri

Bu görüntü Antik Roma'nın yüzlerce yıllık tarihini sunmaktadır.

Aktium Muharebesi (MÖ 31)

Hellas kıyılarındaki savaşta Octavianus, Marcus Antonius'a karşı kesin bir zafer kazandı.

Alesia (Fransa, MÖ 1. yüzyıl)

MÖ 52'de Julius Caesar (Jül Sezar) lejyonlarıyla birlikte Vercingetorix tarafından savunulan Galya şehri Alesia'yı kuşatma altına aldı.

Alesia Kuşatması (MÖ 52)

Vercingetorix tarafından savunulan Galya kenti MÖ 52'de Julius Caesar yönetimindeki Romalı askerler tarafından kuşatma altına alındı.

Antik Roma Evi

Zengin antik Romalıların evleri çeşitli planlarla inşa edilen birçok odaya sahip geniş binalardı.

Caracalla Hamamları (Roma, 3. yüzyıl)

Roma İmparatoru'nun muhteşem hamamları 3. yüzyılda inşa edildi.

Catalaunum Muharebesi (451)

Aetius'un kumandasındaki Roma ordusu Hun kralı Attila'nın istilacı ordusunu durdurdu.

Cella Septichora (Pécs, Macaristan, 4. yüzyıl)

Pecs'teki erken Hristiyan dönemi mezarlık kompleksi özel arkeolojik sitedir.

Cella Trichora (Pécs, Macaristan)

Pecs'teki erken Hristiyan dönemi mezarlık kompleksi özel arkeolojik sitedir.

Circus Maximus (Roma)

Antik Roma'daki görkemli hipodrom özellikle atlı araba yarışlarıyla ün kazandı.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Konstantin Dönemi'ndeki Asker (4. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu'nun doğu tarafının zenginliği I. Konstantin döneminde, erken 4. yüzyılda başladı.

Roma Su Kemeri ve Yolu (İlk Çağ)

Bütün Roma İmparatorluğu'nu ağ gibi saran mükemmel yol ve su kemeri sistemi, Roma uygarlığının çok gelişmiş olduğunun göstergesidir.

Titus Kemeri (Roma, 1. yüzyıl)

Titus'un Yahudi Savaşı'nda kazandığı zaferi hatırlatmak için Forum Romanum'un girişinde bu kemer yaptırıldı.

Alman Savaşçı (4. yüzyıl)

Kuzey Avrupa'dan gelen korkunç Alman savaşçıları, Roma İmparatorluğu'nu bile tehdit etti.

Diocletianus Sarayı (Split, Hırvatistan)

Kale benzeri saray Roma İmparatoru Diocletianus tarafından doğum yerine yakın, deniz kıyısında inşa ettirildi.

Added to your cart.