Sepetiniz boş

Satın al

Adet: 0

Toplam: 0,00

0

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Tarih

Etiketler

Akropolis, citadel, Pheidias, Perikles, Hellas, Dünya mirası, Pallas Athena, Parthenon, bina, şehir devleti, Zeus, Yunanlılar, Yunan, Yunanistan, Atina, Ikthinosz, Kallikrates, yapı, polis, tanrılar, Dor, üçgen alınlık, kaide, revak, iyon, din, karyatid, mabet, karyatidler, barışın yaşı, kilise, sütun, alınlık süsü, Antik Çağ, tarih, savunma

İlgili ekstralar

Sorular

 • Akropolisler genellikle Yunan şehir devletlerinin neresine yapıldı?
 • Şehir devletlerinin diğer adı nedir?
 • Akropolisin işlevi neydi?
 • Akropolisin işlevi neydi?
 • Atina Kalesi ne zaman inşa edildi?
 • Atina Kalesi'ndeki dinsel yapıların baş mimarı kimdi?
 • Yunan alfabesinin ilk harfi nedir?
 • Yunan alfabesinin son harfi nedir?
 • Atina kentinin koruyucu tanrıçası kimdi?
 • Yunan mitolojisine göre\nPallas Athena nasıl doğdu?
 • Yunan mitolojisine göre bilimin ve sanatın tanrıçası kimdi?
 • Yunan dininin baş tanrısı kimdi?
 • Atina Akropolisi'nin giriş yapısının adı nedir?
 • Giriş yapısının yanındaki tapınak, hangi tanrıça için yapıldı?
 • Athena Nike Tapınağı hangi Yunan mimari tarzda inşa edildi?
 • Atina Akropolisi'ndeki en büyük tapınağın adı nedir?
 • Kadın şeklindeki taş sütunun adı nedir?
 • Karyatidler Atina Akropolisi'nin hangi binasındadır?
 • Atina Akropolisi'ndeki hangi bina "Hazine dairesi"dir?
 • Hangisi Atinalı devlet adamı değildir?
 • Tiran kimdi?
 • En son tiran Atina'dan ne zaman kovuldu?
 • Atina demokrasisinde iktidar kimin elindeydi?
 • Atina demokrasisinde meclis üyelerinin hizmet süresi ne kadardı?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Antik Yunan Sütun Tipleri

Dor, iyon ve korint sütunlar boyutlarında ve başlıklarının süslemelerinde de farklılık gösterir.

Atina Vatandaşı ve Eşi (İlk Çağ)

Atina kent devletinin demokratik yapısının temelini vatandaş hakkına sahip erkekler oluşturuyordu.

Dionysos Tiyatrosu (Atina, MÖ 4. yüzyıl)

Özel bir şekle ve mükemmel bir akustiğe sahip olan tiyatro Atina'daki Akropolis'in yamacında bulunuyordu.

Antik Dönemin Harikaları

Günümüzde, Antik Dönemin Harikaları'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır.

Bastille (Paris, 18. yüzyıl)

Paris'teki Orta Çağ zindanı, 1789'daki Fransız Devrimi sırasında efsane oldu.

Eski Yunan Ticaret Gemisi

Eski Yunanlılar yelkenlileriyle deniz ticareti ile uğraştılar.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Tarihsel Topoğrafya (Tarihi Eserler, Yerler ve Olaylar)

Boş harita üzerinde tarihi eserleri, yerleri veya olayları bul!

Truva Atı

Homeros'un destanına göre, Truva'nın düşmesine Odysseus'un hilesi yol açtı.

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Apoxyomenos Heykeli

Adriyatik Denizi'nin Hırvatistan kıyılarında bulunan heykel, Helenistik heykelciliğinin karakteristik özelliğini taşıyan eserlerden biridir.

Atreus Hazinesi (Miken, MÖ 14. yüzyıl)

Antik Miken'de inşa edilmiş daire şeklindeki mezar, efsanevi kralın adıyla anılır.

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos uygarlığının merkeziydi.

Miken (MÖ 2. binyıl)

Bir uygarlık dönemine de adını veren Miken, kalesi olan ilk şehirdi.

Yunan Tanrıları

Yunan mitolojisindeki Olimpos tanrıları da insanlar gibi birbirinden çok farklıydı.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Heykel Sanatının Kilometre Taşları

Animasyonda heykel sanatının beş ünlü eseri tanıtılmaktadır.

Added to your cart.