ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

ซอฟต์แวร์นำเสนอทางการศึกษาสำหรับกระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบ
เนื้อหาอินเทอร์แอคทีฟ (แบบโต้ตอบ) เพื่อการเรียนรู้ที่บ้าน
%
ส่วนลดสำหรับสถานศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม,การสนับสนุนและส่วนลดสำหรับสถานศึกษา
แผนที่ดิจิทัลสำหรับกระดานอัจฉริยะสัมผัสแบบโต้ตอบ
ทะเบียนโรงเรียนดิจิทัล
หนังสือดิจิทัลสำหรับมือถือ
ตำราเรียนดิจิทัลที่พิมพ์ซึ่งมีเนื้อหาเพิ่มเติมแบบโต้ตอบ
ซอฟต์แวร์การสร้างรูปทรงเรขาคณิตแบบระนาบ
ซอฟต์แวร์การสร้างรูปทรงเรขาคณิตเชิงพื้นที่แบบสามมิติ
Added to your cart.