ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

นอกจากจะแสดงรูปทรงและพื้นผิวเชิงพื้นที่แบบสามมิติแล้ว ซอฟต์แวร์การสร้างรูปทรงเรขาคณิตแบบสามมิติ Euler3D ได้ เปิดใช้งานการแก้ไขวัตถุเหล่านี้ด้วยการควบคุมทางคณิตศาสตร์ระดับสูง (คัดกรองแยกด้วยตนเอง, การตรวจสอบแนวระนาบ การตัดรูปหลายเหลี่ยมเว้าเป็นรูปสามเหลี่ยม)

ซื้อ ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรี

ระบบพิกัดเชิงพื้นที่

หน่วยข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของโปรแกรมคือโครงงาน ซึ่งรูปทรงในโครงงานถูกกำหนดโดยจุดยอด, ขอบ และด้านข้าง ซึ่งจุดยอดถูกกำหนดโดยพิกัด (X, Y, Z), ใส่ขอบโดยเลือกค่าเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุดด้านข้างโดยการแสดงรายการจุดสูงสุดที่กำหนด นอกเหนือจากการใช้ค่าพิกัดตัวเลข ผู้ใช้สามารถใช้ค่าคงที่ที่นำเข้าก่อนหน้านี้ เข้าสู่โครงงาน (ที่กำหนดโดยตัวอักษรของพยัญชนะภาษาอังกฤษ)

ระบบความเป็นส่วนตัว

เพื่อช่วยในภาพรวมของวัตถุที่โปร่งใสแตกต่างกัน สามารถกำหนดเลเยอร์ให้กับจุดยอด,ขอบและด้านข้างของวัตถุ ซึ่งเลเยอร์เหล่านี้สามารถเปิดและปิด นอกจากการกำหนดหมายเลขเริ่มต้นแล้วสามารถติดแท็กจุดยอดขอบและเส้นและแท็กเหล่านี้สามารถเปิดและปิดเพื่อให้ได้มุมมองที่ดีที่สุด ซึ่งโปรแกรมใช้มุมมองพอร์สเปกทีฟและการฉายภาพแกน axonometric (orthogonal) เพื่อแสดงวัตถุ โดยมีแหล่งกำเนิดแสงสองแห่งที่มีพร้อมเพื่อให้มีลักษณะที่สมจริง สิ่งเหล่านี้สามารถจับจ้องไปที่จุดที่กำหนดหรือตั้งค่าตามการเคลื่อนไหวของกล้อง

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่/มิติ

การสะท้อนข้ามระนาบ (พื้นผิวราบ), การเลื่อนขนาน, การหมุนรอบแกนหรือยืดตามแนวแกนสามารถดำเนินการได้ตามลำดับอันเป็นผลจากการแปลงทางเรขาคณิตหลายแบบ โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์, การแปลงทางเรขาคณิตเชิงซ้อน เช่น การหมุนรอบขอบที่เลือก หรือการสะท้อนข้ามด้านข้างสามารถทำได้

การใช้การแปลงทางเรขาคณิตช่วยให้การสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยมทำได้เร็วขึ้น เนื่องจากพิกัดของจุดยอด ไม่ต้องรับทีละอย่าง ด้วยการสะท้อน, การเลื่อนขนาน หรือการหมุนจุดยอดที่ระบุครั้งแรก ตัวซอฟต์แวร์จะคำนวณพิกัดของจุดยอดอื่นโดยอัตโนมัติ

แอปพลิเคชั่นในตัว

ซอฟต์แวร์ Euler3D ช่วยให้สามารถสร้างทรงตันการหมุนรอบ เช่น กรวยหรือทรงกลม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการคู่กันได้โดยใช้ขั้วกับทรงกลม ภาพแอนิเมชันทำให้สามารถแสดงการเชื่อมต่อเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อน (เช่น การลดปริมาตรของโครงสร้างปิรามิดสามเหลี่ยม) ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งหนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของโปรแกรมคือความเข้ากันได้กับโปรแกรมคณิตศาสตร์อื่นๆ (Maple, Mathematica) รูปทรงที่เสร็จสมบูรณ์สามารถส่งออกเป็นไฟล์ได้ในหลายรูปแบบ - ไฟล์บางประเภทช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลได้

Added to your cart.