ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

แบบฝึกหัดทางเรขาคณิตที่หลากหลายสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย, แม่นยำและรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์การสร้างรูปทรงเรขาคณิตของ Euklides ซึ่งในระหว่างการสร้างรูปทรงเรขาคณิตแบบดิจิทัล องค์ประกอบของรูปเป็นแบบเคลื่อนที่ ซึ่งในขณะที่ความสัมพันธ์ยังคงที่ สิ่งนี้ทำให้ข้อจำกัดของโครงสร้างทางเรขาคณิตนั้นง่ายต่อการค้นหาและแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง

ซื้อ ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรี

การสร้างที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

วัตถุใดๆ ที่สร้างขึ้นสามารถเปิดและปิดหรือ ทำเครื่องหมายด้วยสีและลักษณะเส้นต่างๆ คู่มือแนะนำที่ไม่สำคัญสำหรับการแก้ปัญหาถูกซ่อนได้ด้วยการคลิก

ระบบแท็กสามารถแนบกับวัตถุทางเรขาคณิต (จุด,เส้น ... ) แท็กเหล่านี้สามารถมีความคิดเห็นหรือแสดงพารามิเตอร์วัตถุแบบไดนามิก (เช่น พิกัดจุด, ความยาวเส้น แท็กสามารถเปิดหรือปิดสำหรับแต่ละวัตถุ

พื้นฐานหรือซับซ้อน

โปรแกรมนี้ใช้หกขั้นตอนการสร้างด้วยวิธีของยูคลิดในการสร้างรูปเรขาคณิต คือการใช้วงเวียนและ ไม้บรรทัด (Euclidian construction) ขั้นพื้นฐานเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบบฝึกหัดสามารถแก้ไขได้ด้วยชุดของขั้นตอนการดำเนินการเหล่านี้ นอกเหนือจากขั้นตอนพื้นฐานแล้ว ยังมีการดำเนินการเชิงซ้อนหลายอย่าง ที่ใช้กันทั่วไปที่มีอยู่ (เช่น เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก, การสร้างแทนเส้นสัมผัสส่วนโค้งจากวัตถุพื้นฐาน) ซึ่งโปรแกรมสามารถทำการแปลงทางเรขาคณิตพื้นฐานทั้งหมดได้ (การสะท้อนกับแกนหรือจุดกึ่งกลาง, การเลื่อนขนาน, การหมุน, ภาพฉาย, อินเวอร์ชัน -แปลงจุดทุกจุดบนระนาบไปยังจุดใหม่)

การสร้าง

คำอธิบายเป็นขั้นตอนที่สามารถสร้างผลลัพธ์เป็นส่วนหนึ่งของการทำแบบฝึกหัดให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนการสร้างสามารถปฎิบัติทีละคนใน Euklides ดังนั้นไม่เพียงแต่ผลลัพธ์ แต่ยังสามารถมองเห็นขั้นตอนที่นำเราไปสู่ผลลัพธ์นั้น

โปรแกรมอนุญาตให้มีการเตรียมมาโคร (เฉพาะ
ขั้นตอนการสร้าง) ซึ่งสามารถบันทึกและใช้ในโครงการ
อนาคต

การร่างภาพที่เคลื่อนไหว

โดยเรียกใช้จุดเริ่มต้นของการสร้างที่เสร็จตาม เส้นโค้งที่กำหนด, ซึ่งเส้นทางของจุดที่เกิดจากจุดนั้น สามารถแสดงผลได้ ซึ่งการใช้ฟังก์ชั่นการวาด,วงรีทั้งวงสามารถวาดออกมาจากกลุ่มของจุดที่ต่อเนื่องกันที่ประกอบอยู่ โปรแกรมแสดงการเคลื่อนไหวของจุดและการเปลี่ยนแปลงของการสร้างทั้งหมดเป็นภาพแอนิเมชันโดยการแสดงขั้นตอนพร้อมกัน, เล่นไปข้างหลังและไปข้างหน้า – เล่นกลับกันสม่ำเสมอ

พารามิเตอร์ของแอนิเมชั่น (จำนวนเฟส, ความเร็ว, ทิศทางและตัวแปรอื่น ๆ ) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และภาพเคลื่อนไหวที่เสร็จสิ้นแล้วสามารถบันทึกได้

Added to your cart.