ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

0

ร่างกายมนุษย์ (ผู้ชาย)

แอนิเมชันนี้แนะนำเรื่องระบบอวัยวะที่สำ คัญที่สุดของ ร่างกายมนุษย์

การก่อตัวของโลกและดวงจันทร์

อนิเมชั่นแสดงการก่อตัวของโลกและดวงจันทร์

หูและกลไกการได้ยิน

หูแปลงการสั่นสะเทือนของอากาศ เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สมองประมวลผล

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดอรุณฯ, วัดแห่งรุ่งอรุณ

วัดแห่งรุ่งอรุณ หรือวัดอรุณราชวราราม เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเทพฯ

เสาชิงช้า (กรุงเทพมหานคร)

เสาชิงช้าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเทพ

ร่างกายมนุษย์ (ผู้หญิง)

แอนิเมชันนี้แนะนำเรื่องระบบอวัยวะที่สำ คัญที่สุดของ ร่างกายมนุษย์

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ภาพเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงกฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อของเซอร์ ไอแซก นิวตัน ที่วางรากฐานสำหรับกลศาสตร์ยุคเก่าแบบดั้งเดิม

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

Four-stroke Otto engine

This animation demonstrates the type of engine most commonly used in cars.

Acropolis (Athens, 5th century BC)

The world's most famous citadel, the Acropolis of Athens was built in the 5th century BC, during the Age of Pericles.

Colosseum (Rome, 1st century)

The most famous and most magnificent amphitheatre of Rome was built in the 1st century.

Nizwa Fort (Oman, 17th century)

The round tower of the largest fort in the Arabian Peninsula had an ingenious defence system.

Hagia Sophia (Istanbul)

The church of the 'Holy Wisdom', built in the Byzantine Empire, had been one of the largest religious buildings until 1935, when it was converted into a museum.

Perimeter, area, surface area and volume

This animation presents the formulas to calculate the perimeter and area of shapes as well as the surface area and volume of solids.

Leonardo da Vinci’s workshop (Florence, 16th century)

Visit the workshop of the Renaissance polymath and his most influential inventions and works of art.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Added to your cart.