ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

ไมโอซิส

เซลล์สืบพันธุ์ของเรา เป็นเซลล์เดี่ยว ที่ผลิตจากเซลล์ดิพลอยด์ (เซลล์ที่มีโครโมโซม 2 ชุด) โดยการไมโอซิส ซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์แบบพิเศษ

Biology

คำหลัก

meiosis, cell division, diploid, chromosome, reductional, haploid, diploid cell, haploid sperm cell, haploid egg, fertilisation, gamete, sperm cell, egg, zygote, DNA, cytology, biology

รายการที่เกี่ยวข้อง

ไมโทซิส

ไมโทซิส เป็นกระบวนการที่เซลล์ยูคาริโอต แบ่งออกเป็นสองเซลล์ และจำนวนโครโมโซม ไม่เปลี่ยนแปลง

Gametes

The zygote is the initial cell formed when two gamete cells are joined by means of sexual reproduction.

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

Added to your cart.