ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

The reproduction and development of insects

Based on their life cycle, insects can be grouped into three categories: ametabolous, hemimetabolous or holometabolous insects.

Biology

คำหลัก

types of metamorphosis, ontogeny, postembryonic, gradual metamorphosis, incomplete metamorphosis, complete metamorphosis, insect, arthropod, arthropods, insects, damselfly, malaria mosquito, larva, egg, imago, pupa, butterflies, flies, mosquitoes, Hymenoptera, Diptera, thorax, silverfish, abdomen, moulting, animal, biology

รายการที่เกี่ยวข้อง

Long-tailed mayfly

Larvae of this type of mayflies spend the first three years of their lives in water, their adult lives last for only one day which they use for mating.

Stag beetle

With the example of the stag beetle we demonstrate how insects' muscles function, how insects fly and how they reproduce.

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

Large white butterfly

The large white butterfly is a common species of butterflies, through which we demonstrate the anatomy of butterflies.

Edible frog

This animation demonstrates the anatomy of amphibians through the example of a common species of frogs.

ไมโอซิส

เซลล์สืบพันธุ์ของเรา เป็นเซลล์เดี่ยว ที่ผลิตจากเซลล์ดิพลอยด์ (เซลล์ที่มีโครโมโซม 2 ชุด) โดยการไมโอซิส ซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์แบบพิเศษ

Added to your cart.