ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

Deinonychus

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Biology

คำหลัก

prehistoric creature, Deinonychus, dinosaur, dino, theropod, fossil, extinct, Cretaceous period, raptor, reptile, reconstruction, skeleton, egg, predator, carnivorous, vertebrates, animal, biology

รายการที่เกี่ยวข้อง

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ 'กิ้งก่าทรราช'

สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือ ไดโนเสาร์

Ammonites

An extinct group of Cephalopoda, with solid external skeletons. They are excellent index fossils.

Apatosaurus

Long-necked herbivorous dinosaur with a robust body.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Homo erectus

The ‘upright man’ used tools and could set fire.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary link between the two.

Quetzalcoatlus, a giant pterosaur

Quetzalcoatlus was one of the largest known flying animals of all time.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Added to your cart.