ตระกร้าสินค้าว่างเปล่า

ร้านค้า

จำนวน: 0

รวม: 0,00

Common earthworm

Common earthworm

The anatomy of annelids is demonstrated through the example of the common earthworm.

Biology

คำหลัก

earthworm, Ringed worm, , segments, rings, worm, hermaphrodite, saddle, dermomuscular tube, setae, soil-dwelling, detritivore, humus formation, cocoon, peristaltic locomotion, animal, biology

รายการที่เกี่ยวข้อง

หอยทากโรมัน

หอยทากชนิดหนึ่ง ที่แพร่หลาย และนิยมรับประทาน เป็นอาหาร

Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria occur in a wide range of shapes, including spheres, rods and spirals.

Comparison of edible and poisonous mushrooms

Certain mushrooms are poisonous and can be fatal for humans when consumed, while others are edible and used widely in cooking.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large burrow systems, called setts.

European garden spider

This animation demonstrates the anatomy of spiders through the example of a common European species.

European honeybee

Honeybees produce a sweet and nutritious substance, honey.

European mole

Moles are small subterranean mammals with modified, spade-like forelegs.

Freshwater pearl mussel

A species of mollusc widespread in freshwaters.

Large white butterfly

The large white butterfly is a common species of butterflies, through which we demonstrate the anatomy of butterflies.

Southern wood ant

An ant colony consist of a queen, male ants and workers.

Jellyfish

Jellyfish are free-swimming marine animals, a species of Cnidaria, the most ancient group of Eumetazoans.

Planaria gonocephala

One of the most common types of flatworms.

Sponge

The most ancient group of animals, they live underwater, lack real tissues and body symmetry.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

Added to your cart.