Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

mozaMaps digitala kartböcker utökar geografi- och historielärarens verktygsarsenal. De olika typerna av kartor och de visuella elementen kan anpassas och individualiseras efter behov, vilket underlättar planeringen inför lektionerna. De digitala kartorna i mozaMap-kartböckerna kan öppnas i mozaBook.

Video Ladda ned

Varför välja mozaMap?

Ersätter väggkartor

Med endast några högkvalitativa digitala kartor kan man ersätta många tryckta väggkartor. mozaMaps digitala kartor tar inte upp något extra utrymme, de kan användas överallt, när som helst och de finns även i obegränsat antal kopior. Med hjälp av vårt program, kan även mycket detaljerade kartor lätt avläsas.

Kan anpassas efter dina behov

Kartorna är uppbyggda av olika lager vilka lätt kan slås på eller av, eller ställas in för att blinka. Läraren enkelt anpassa kartan för olika lektioner, belysa viktiga detaljer för hjälpa eleverna koncentrera sig på lektionens tema. På detta sätt kan distraktion undvikas och lektionens effektivitet kan förbättras.

Mångsidig

mozaMap innehåller många alternativ för illustration och animation som sätter användningen av kartor på lektioner i en ny dimension. Med uppgifter som kan lätt och snabbt skapas inom programmet kan man också öka elevernas samarbete under lektionen.

Kan förstoras obegränsat

Kartorna är vektorbaserade filer, vilket innebär att alla segment kan förstoras utan någon kvalitetsförlust. Den dynamiska skalan justeras till den aktuella förstoringen i realtid.

Flerspråkig

Digitala kartor är utformade så att användaren skall enkelt kunna växla mellan flera språk på bara några klick. När man växlar till ett annat språk, är det inte bara texten som visas på det valda språket utan hela användargränssnittet (menysystemet, lagernamn, teckenförklaring, osv.).

Döljbara lager, egna vyer

All text som finns i kartorna är sökbara. Lagren kan slås på och av, ett efter ett. Lärare kan lätt skapa och skräddarsy kartvyer så att de passar in i ämnet och därigenom öka effektiviteten på sina lektioner.

Valda kartvyer kan namnges och sparas. Allt från förstoringsfaktorn till teckningar och synliga lager sparas. Den sparade vyn kan infogas i mozaBook och därifrån öppnas under lektionen med ett enda klick.

Illustrationsmöjligheter

Lärare kan skapa egna lager, till vilka ritningar, bilder, symboler och pratbubblor kan tilläggas. Kartor kan illustreras med hjälp av det inbyggda ritverktyget som innehåller en stor samling av geografiska och historiska symboler.

Ritningar och andra illustrationer som skapats i mozaMap kan enkelt sparas, flyttas och deras storlek anpassas till kartans gradering. Av de kartor som har skapats kan en presentation göras och delas med andra.

Animation

Genom att välja ut och lyfta fram viss information eller delar av en karta från olika tidpunkter i historien, kan mozaMap animera övergångarna mellan dessa händelser under en tidsperiod. Detta gör det möjligt för användaren att dynamiskt illustrera geografiska effekter av vissa händelser (t.ex. krig, uppgörelser eller handel) över tid, vilket gör det enklare för eleven att se och förstå både geografiska och tidsmässiga samband i utvecklingen.

Medan animationen spelas, visas relevanta datum tydligt på en tidslinje längst ned på skärmen. Uppspelningshastigheten kan justeras och animationen kan pausas när som helst.

Uppgifter

Med hjälp av mozaMap kan användare skapa egna uppgifter på kartorna. Dessa uppgifter kan sparas, delas och enkelt infogas i mozaBook.

Slagfält och andra historiska och geografiska landmärken kan infogas på blindkartor efter behov. Elever kan sedan para ihop dessa händelser med lämpliga etiketter. Tiden som uppgiften skall lösas på kan också ställas in. Medan eleverna löser uppgiften, visar kartan tiden som återstår för uppgiften. När eleverna är klara, visar mozaMap antalet rätta svar tillsammans med de korrekta lösningarna.

Added to your cart.