Ladda ned

Innan du laddar ned och installerar presentationsprogrammet för undervisningsprogrammet mozaBook kan du titta på vår video, som visar programmets grundläggande funktioner och olika möjligheter.

mer om mozaBook Video Användarhandbok

Du måste logga in för att ladda ned mozaBook.

Full installation 2006 MB
Snabbinstallation 463 MB - återstående paket kan hämtas efter start
Tips:
Om det fulla installationsprogrammet inte kan hämtas laddar du ned snabbinstallationen. Efter installation hämtar programmet återstående paket automatiskt. Båda installationsmetoderna ger en fullt fungerande mozaBook-version. Programvaran återupptar nedladdningen av resterande komponenter om anslutningen bryts.
Server i Västeuropa (Beräkning av nedladdningstid )
Server - Centraleuropa (Beräkning av nedladdningstid )
Server - Nordamerika (Beräkning av nedladdningstid )
Server - Östasien (Beräkning av nedladdningstid )
Server - Sydamerika (Beräkning av nedladdningstid )
  1. Ladda ned installationsprogrammet för mozaBook
  2. Kör installationsprogrammet och följ anvisningarna.
  3. När installationen är klar startar du mozaBook och anger licenskoden eller väljer demoläge.
Programmet mozaBook kan användas på datorer med Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10.

Presentation av mozaBook

Presentation av mozaBooks viktigaste funktioner.

mozaBook 4.5

Ännu mer imponerande illustrations- och presentationsalternativ, samt många nya funktioner....

Innovation i undervisningen

Lösningar för interaktiv skrivtavla, lärande hemma och skoladministration.

Added to your cart.