Världens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor från världen över...

Hudens lager

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Skelettmuskulaturens struktur

Denna animation visar muskelns molekylära struktur och mekanism.

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt...

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Balansvåg med vikter

En intressant logisk övning: hitta den enda vikten som är olik de andra som ser likadana ut.

Proteinstruktur

Strukturen och uppställning av polypeptidkedjor påverkar den spatiala strukturen hos...

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

BR Standard Class 3 2-6-2T ånglok

En typ av ånglok som tillverkades på 1950-talet och som användes av British Railways.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens uppbyggnad och inredning samt dess funktion.

Målarbok

Denna kreativa animation innehåller flera 3D-objekt som kan färgläggas.

Trojanska hästen

Enligt Homeros klassiska epos var det Odysseus krigslist som orsakade Trojas fall.

Antika grekiska kolonntyper

Den doriska, joniska och korintiska kolonnordningen varierar i storlek och i utsmyckning.

Hur fungerar datortomografin?

Denna animation visar datortomografens uppbyggnad och dess funktion.

Hattsvamp

Hattsvamparnas fruktkropp består av svamptrådar bildade av svampsporer.

Tunntarmens uppbyggnad

Den längsta delen av matspjälkningssystemet, där mest nedbrytning och absorption sker.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Added to your cart.