James Watts ångmaskin (1700-talet)

Ångmaskinen som förbättrades av den skotska uppfinnaren James Watt, kom att revolutionera...

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera...

Signaltransduktion

Nervceller skickar ut nervimpulser via kemiska och elektriska synapser.

Tunntarmens uppbyggnad

Den längsta delen av matspjälkningssystemet, där mest nedbrytning och absorption sker.

Hur fungerar datortomografin?

Denna animation visar datortomografens uppbyggnad och dess funktion.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Balansvåg med vikter

En intressant logisk övning: hitta den enda vikten som är olik de andra som ser likadana ut.

Proteinstruktur

Strukturen och uppställning av polypeptidkedjor påverkar den spatiala strukturen hos...

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

BR Standard Class 3 2-6-2T ånglok

En typ av ånglok som tillverkades på 1950-talet och som användes av British Railways.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens uppbyggnad och inredning samt dess funktion.

Målarbok

Denna kreativa animation innehåller flera 3D-objekt som kan färgläggas.

Trojanska hästen

Enligt Homeros klassiska epos var det Odysseus krigslist som orsakade Trojas fall.

Antika grekiska kolonntyper

Den doriska, joniska och korintiska kolonnordningen varierar i storlek och i utsmyckning.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt...

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och...

Hattsvamp

Hattsvamparnas fruktkropp består av svamptrådar bildade av svampsporer.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Added to your cart.