Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och...

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för...

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och...

Signaltransduktion

Nervceller skickar ut nervimpulser via kemiska och elektriska synapser.

Människohjärnan

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Smaksinne

Smakreceptorer omvandlar kemisk stimuli till elektriska signaler.

Stonehenge (Storbritannien, bronsåldern)

Det världsberömda monumentet i England utgör fortfarande ett mysterium för forskarna.

Människohjärnans delar

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan med dess lober samt mitthjärnan, lillhjärnan och...

Näsan och luktsinnet

Luktreceptorer producerar elektriska signaler när de stimuleras av dofter.

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Skelettmuskulaturens struktur

Denna animation visar muskelns molekylära struktur och mekanism.

Hus från antikens Grekland

Ett genomsnittligt hus i antikens Grekland hade en rektangulär, geometrisk planlösning...

Gutenbergs tryckpress (Mainz, 1400-talet)

Enligt tidskriften Life var Gutenbergs innovation av den nya trycktekniken det andra...

Berlinmuren (1961–1989)

Berlinmuren blev en symbol för splittring och förtryck och delade inte bara staden utan...

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Hur fungerar det? - Skiktröntgen

Denna animation visar datortomografens konstruktion och funktion.

Antika grekiska kolonntyper

Den doriska, joniska och korintiska kolonnordningen varierar i storlek och i utsmyckning.

Genomskinlighet

Denna animation förklarar genomskinlighet och opacitet, principen bakom...

Added to your cart.