Villa Schröder (Utrecht, 1924)

Villa Schröder i Utrecht, Nederländerna, anses vara en föregångare inom den moderna...

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Skulpturens milstolpar

Animationen visar fem framstående verk ur skulpturkonstens historia.

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation...

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens...

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete...

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats...

Körtlarna i tolvfingertarmen

Bukspottkörteln och levern tömmer magsafter ut i tolvfingertarmen.

Lymfsystemet

Lymfkärlen leder lymfan till blodkärlen, medan lymfkörtlarna är viktiga för immunförsvaret.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största...

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten...

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Kroppsdelar 1

Denna animation visar huvudets, bålens, armarnas och benens delar.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin...

Added to your cart.