Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars...

Rotationskroppar

Genom att rotera en geometrisk figur runt en rak linje med dess geometriska plan som axel...

Geometriska transformationer – translation

Denna animation visar geometrisk translation (parallellförflyttning) i plan och rum.

Balansvåg med vikter

En intressant logisk övning: du har många vikter som är ser likadana ut och du skall...

Välkända uttryck

Demonstration av algebraiska uttryck.

Schackproblem

Genom att lösa schackproblem kan vi utveckla vårt logiska tänkande.

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem med illustrationer samt övningsuppgifter...

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i...

Geometriska transformationer - spegling (reflektion)

Denna animation visar geometrisk spegling, en typ av geometrisk transformation både i...

Optisk illusion

Information som samlas in av ögat misstolkas av hjärnan.

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

3D-skuggpussel

Detta spännande och färgglada spel är utformat för att utveckla din rumsuppfattning. Du...

Hur mycket är klockan?

Ett spel för dig som vill lära sig att läsa av analoga och digitala klockor.

Icke-orienterbara ytor

Möbiusbandet och Kleinflaskan är speciella tvådimensionella ytor med endast en sida.

Ames rum

Ames rum är ett förvrängt rum som används för att skapa en optisk illusion.

Ljusets reflektion och brytning

En ljusstråle reflekteras eller bryts vid gränslinjen mellan två medier med olika...

Uppdelning av rum med tre plan

Uppdelning av rum med tre korsande plan i flera olika konfigurationer.

Tetraederns volym

För att beräkna volymen av en tetraeder kan vi börja med att beräkna volymen av ett prisma.

Tangram 3D

En speciell 3D-version av det välkända kinesiska logikspelet.

Tärning

Tärningar kan användas för att lösa statistiska uppgifter och sannolikhetsövningar.

Added to your cart.