Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Myrsyra (metansyra) (HCOOH)

Myrsyra är den enklaste karboxylsyran.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin...

Stearinsyra (oktadekansyra) (C₁₇H₃₅COOH)

En fast, vit substans som finns i vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Sackaros (sukros) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En vit, vattenlöslig, söt förening känd som socker.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Laktos (C₁₂H₂₂O₁₁)

En typ av socker som finns i däggdjursmjölk.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja,...

Konformationer av etan

En "staggered" konformation hos etan är mer stabil än en "eclipsed" konformation.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Oljemolekyl

Triglycerider innehållande omättade fettsyror får en flytande form vid rumstemperatur.

Fettmolekyl

Tre mättade fettsyramolekyler kopplade till en glycerolmolekyl.

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Added to your cart.