Vätefluorid (HF)

En mycket frätande vätehalid som till och med angriper glas.

Ammoniumjon (NH₄⁺)

En jonförening bildas när en ammoniakmolekyl tar emot en proton.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Väteklorid (HCl)

En färglös gas med stickande lukt, vars vattenlösning kallas saltsyra.

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Jämförelse av halogener

Halogenerna är en grupp i det periodiska systemet som består av fem kemiskt besläktade...

Silverbromid (AgBr)

En blekgul, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Natriumklorid (NaCl)

Koksalt (eller bordssalt) är en av de viktigaste natriumföreningarna och nödvändig för...

Silverjodid (AgI)

En ljusgul förening som bildas vid reaktionen mellan silvernitrat och kaliumjodid.

Permanganatjon (MNO₄⁻)

Kaliumpermanganat används som desinfektionsmedel.

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Hypokloritjon (OCl⁻)

Hypokloritjoner bildas när vatten desinficeras med klor.

Silverklorid (AgCl)

En vit, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Kiseldioxid (SiO₂)

En polymorf förening som oftast återfinns i form av kvarts.

Svaveltrioxid (SO₃)

En av svaveloxiderna, den bildar svavelsyra vid reaktion med vatten.

Vätebromid (HBr)

En av vätehaliderna som används för att tillverka bromalkaner.

Fosforsyra (H₃PO₄)

Fosforsyra används som livsmedelstillsats samt som kalk- och rostborttagare.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i...

Kvävedioxid (NO₂)

En rödbrun giftig gas, mycket reaktiv på grund av dess oparade elektron.

Väteperoxid (H₂O₂)

Föreningen av väte och syre. En färglös, luktfri vätska som är tyngre än vatten.

Added to your cart.