Fosforcykeln

Fosforcykeln beskriver fosforets rörelse genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och...

Salpetersyra (HNO₃)

En av oxosyror i kväve. En färglös förening med stickande lukt, ett starkt oxidationsmedel.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att...

Karbonatjon (CO₃²⁻)

En sammansatt jon som framställs från kolsyra genom att protoner frigörs.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Jodkristall

En fast, grå substans, som sublimerar vid upphettning. Dess alkohollösning kallas...

Molekyler - övningsuppgift VII (Organiska kväveföreningar)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av organiska kväveföreningar.

Molekyler - övningsuppgift V (Syreföreningar)

Övningsuppgifter om syreföreningarnas gruppering och struktur.

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Fosfortriklorid (PCl₃)

En färglös vätska som bildar vit ånga i fuktig luft.

Molekyler - övningsuppgift II (Polaritet)

Övningar som fördjupar de begrepp som är relaterade till molekylernas polaritet.

Molekyler - övningsuppgift I (Bindningar)

Övningsuppgifter med olika typer av bindningar.

Kisel

En kristallin substans som är ett mycket viktigt material inom elektronikindustrin...

Added to your cart.