Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller...

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som...

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor...

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till...

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk...

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten...

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt...

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Sjöarnas utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar på ytan av både endogena och...

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig...

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska...

Added to your cart.