Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete...

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Kontinenter och oceaner

Torra landmassor på jordens yta är indelade i kontinenter som är åtskilda av oceaner.

Uppdraget Dawn

Genom att studera Ceres och Vesta kommer vi att kunna lära oss mer om solsystemets tidiga...

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Yuri Gagarins resa till yttre rymden (1961)

Den 12 april 1961 blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

Världens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor från världen över...

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största...

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Barnrum

Animationen bidrar till att utveckla rumsuppfattningen.

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens...

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Observatorium

Observatorier byggs ofta på hög höjd för att minimera effekterna av luftturbulensen.

Teleskop

Denna animation visar linsteleskop (refraktorteleskop) och spegelteleskop...

Added to your cart.