Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Människokroppen - för barn

Denna scen visar kroppens viktigaste organ.

Benstruktur

Denna animation förklarar skeletts struktur och skelettbenens funktioner.

Binjurarna

Binjurarnas uppgift är bland annat att upprätthålla homeostas och att framkalla en snabb...

Muskelvävnad

Det finns tre typer av muskelvävnader i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur,...

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera...

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och...

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och...

Människohjärnan

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Människohjärnans delar

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan med dess lober samt mitthjärnan, lillhjärnan och...

Näsan och luktsinnet

Luktreceptorer producerar elektriska signaler när de stimuleras av dofter.

Signaltransduktion

Nervceller skickar ut nervimpulser via kemiska och elektriska synapser.

Skelettmuskulaturens struktur

Denna animation visar muskelns molekylära struktur och mekanism.

Människans skelett

Skelettet är kroppens inre stödstruktur.

Synmekanismen

Linsens form anpassar sig efter avståndet till det objekt man fokuserar på

Balanssinnet

Innerörat känner av huvudets läge och rörelser.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Added to your cart.