Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Jemenkameleont

Kameleonter är reptiler som har förmågan att ändra färg.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Dvärghästskonäsa

Fladdermöss använder ultraljud för navigering och för att jaga byten.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Sötvattensfiskar

Många sötvattensfiskar är också populära matfiskar.

Vårens lökväxter

Denna animation visar tulpanens, påskliljans och snödroppens uppbyggnad.

Blåval

Ett marint däggdjur vilket är det största kända djuret som någonsin har existerat.

Huggorm

Huggormen är Sveriges vanligaste orm och den enda som är giftig, dess bett är dock sällan dödligt för människan. Den förekommer i större delen av Europa.

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Added to your cart.