Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Quetzalcoatlus, en väldig flygödla

Quetzalcoatlus var ett av de största flygande djuren som funnits genom tiderna.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen...

Öresvin

Öresvinet, som även kallas flasknosdelfin, är ett havslevande däggdjur som orienterar sig...

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Marulk

Denna bisarra fisk använder sitt självlysande metspö (illiciet) för att fånga sitt byte....

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och...

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Jemenkameleont

Kameleonter är reptiler som har förmågan att ändra färg.

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Added to your cart.