Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Marulk

Denna bisarra fisk använder sitt självlysande metspö (illiciet) för att fånga sitt byte....

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och...

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen...

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen...

Dvärghästskonäsa

Fladdermöss använder ultraljud för navigering och för att jaga byten.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå...

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen...

Added to your cart.