Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Tornen i Hanoi

Tornen i Hanoi är ett matematiskt pussel.

Prismor

Denna animation visar flera olika typer av prismor, både rätvinkliga och sneda.

Eulers formel

Satsen som formulerades av Leonhard Euler beskriver en av de grundläggande egenskaperna hos konvexa polyedrar.

Formspel

Hitta de tredimensionella formernas vyer och utvikta form.

Koniska kroppar

Denna animation visar olika typer av koner och pyramider.

Fyrfärgssatsen

Färglägg kartan med minst antal möjliga färger på ett sådant sätt att inga angränsande regioner har samma färg.

Sofies skrivbord

Ett spel för att träna på olika vyer av komplexa objekt.

Sfärens area (illustration)

Sfärens yta består av en mängd punkter som befinner sig på samma avstånd från en given punkt.

Relativ position av räta linjer och plan

Denna animation visar den relativa positionen av räta linjer och plan.

Klotets volym (Cavalieris princip)

Man kan beräkna klotets volym genom att använda en lämplig cylinder och en kon.

Färgläggning av en kub

Färglägg hörnen, kanterna och sidorna på en kub enligt kriterierna.

Lutningsvinkeln mellan räta linjer och plan

Denna animation visar lutningsvinkeln mellan räta linjer och plan i olika positioner.

Rotationskroppar (rektangel)

Genom att rotera en rektangel runt dess symmetriaxlar eller runt dess sidor får vi olika rotationskroppar.

Rätblock (övningsuppgifter)

Rätblockets kanter, diagonaler och sidoytor kan identifieras genom dess hörn.

Kubnät

Alla kubnät som består av sex kongruenta rutor kan inte vikas ihop till en kub.

Klotets volym (illustration)

Summan av tetraedernas volym ger en approximation av klotets volym.

Utformning av köksmöbler - tredimensionellt koordinatsystem

Lär dig använda det kartesiska koordinatsystemet med hjälp av en digitalt utformad köksmodell.

Rumsorientering

Animationen hjälper till att utveckla orientering i ett rum med hjälp av ett rumsligt koordinatsystem.

Bygga former (enfärgad)

Bygg 3D-former med enhetskuber med hjälp av olika vyer.

Gruppering av kroppar 4.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom konkreta exempel.

Added to your cart.