Tryckförändringens effekt på kemisk jämvikt

Undersökning av upplöst koldioxid i en flaska kolsyrat vatten.

Relaterat extramaterial

Temperaturens effekt på kemisk jämvikt (observation)

Ändring av färg på kobolt(II)kloridlösningen vid uppvärmning och nedkylning.

Viskositeten hos vätskor (observation)

Har du någonsin funderat på varför honung rinner trögare från skeden än vatten?

Glödande hjärta

Man kan bränna en hjärtform i ett pappersark med hjälp av det syre som produceras vid...

Koncentrationens effekt på kemisk jämvikt

Undersökning av färgen på kobolt(II)klorid i vatten och i saltsyra.

Klorering av metan genom en substitutionsreaktion

Under substitutionsreaktionen substitueras väteatomerna i metan med kloratomer,...

Bakpulverraket

Vi framställer koldioxid från natriumvätekarbonat och citronsyra med explosiv framgång.

Ytspänning av vätskor

I denna video undersöker vi om ett rakblad kan flyta på ytan av olika vätskor.

Vätskors ytspänning 2 (observation)

I denna video experimenterar vi med karamellfärg.

Added to your cart.