Tryckförändringens effekt på kemisk jämvikt

Undersökning av upplöst koldioxid i en flaska kolsyrat vatten.

Relaterat extramaterial

Böjning av en vattenstråle (observation)

Ett överraskande fenomen som uppstår när man håller en statiskt laddad linjal nära vattnet som...

Is water essential for life?

Water is one of the most important substances on Earth. Let's learn more about it.

Smart modellera

Tack vare elastomerernas speciella förmågor kan vi bevittna modellerans överraskande beteende.

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Bakpulverraket

Vi framställer koldioxid från natriumvätekarbonat och citronsyra med explosiv framgång.

Eld under askan

Katalysatorer kan underlätta eller stödja reaktionsprocesser som annars inte skulle inträffa.

Vulkanmodell

Reaktionen av bakpulver och vinäger, med tillsättning av röd karamellfärg liknar ett vulkanutbrott.

Added to your cart.