Större flamingo

En video om en rosa fågel med bågformad näbb. Dess karaktäristik är att den sover stående på ett ben.

Relaterat extramaterial

Quetzalcoatlus, en väldig flygödla

Quetzalcoatlus var ett av de största flygande djuren som funnits genom tiderna.

Vanlig clownfisk

Arten är ett utmärkt exempel på symbios. Den håller rovdjuren borta genom att leva tillsammans...

Silltrut

En art i familjen måsfåglar som normalt återfinns på europeiska stränder. Den går lätt att känna...

Gorilla

Den är den största arten av primater. För cirka 6 miljoner år sedan började människan avvika sig...

Gräsand

En av de vanligaste typerna av andfåglar och anses vara förfäder till domesticerade ankor.

Manfår

I denna video får vi reda på varför manfåret som förekommer på savanner liknar geten.

Däggdjurens tänder

Olika däggdjursarters tanduppsättning återspeglar djurens matvanor.

How do single-celled organisms move?

Let's catch a glimpse into the world of microscopic unicellular organisms!

Added to your cart.