Sten, sax, påse

I handleken sten, sax, påse är påsen det minst populära valet hos spelarna. Men är påsen verkligen den svagaste av de tre?

Relaterat extramaterial

Sekundpendel

Hur kan denna pendel på ett exakt sätt mäta tid i sekunder?

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Repsåg

I detta experiment bevisar vi att man kan såga med ett rep.

Sound waves all around us • Part 2

In this lesson you will learn more about how sound propagates.

Läskautomat - Del 2

Vi kan vidareutveckla läskautomaten som presenterades i föregående video, så att den även kan...

Aerodynamisk lyftkraft

Hög hastighet genererar ett lyft av flygplansvingarna tack vare vingarnas asymmetriska...

Ljus som återtänds

Kan ett ljus återtändas om lågan från tändstickan inte ens rör det?

Sir Isaac Newton

Newton, en av våra största fysiker, har fastställt mekanikens grunder. I den här videon...

Added to your cart.