Sten, sax, påse

I handleken sten, sax, påse är påsen det minst populära valet hos spelarna. Men är påsen verkligen den svagaste av de tre?

Relaterat extramaterial

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Typer av vågor

Vågor spelar en oerhört viktig roll i många områden av våra liv.

Brakistokronproblemet

Ta reda på om glaskulan når mållinjen snabbare på den raka eller på den böjda rullbanan.

Den trogna korken

Hur beter sig korken i ett glas vatten? Titta på experimentet för att ta reda på det.

Släcka ljus med hjälp av koldioxid

Vad ska vi vara uppmärksamma på i vinkällaren? I detta experiment producerar vi koldioxid med...

Läskautomat - Del 2

Vi kan vidareutveckla läskautomaten som presenterades i föregående video, så att den även kan...

Harmonisk svängningsrörelse och likformig cirkulär rörelse

En harmonisk svängningsrörelse kan anses vara den linjära projektionen av en likformig...

Added to your cart.