Sten, sax, påse

I handleken sten, sax, påse är påsen det minst populära valet hos spelarna. Men är påsen verkligen den svagaste av de tre?

Relaterat extramaterial

Typer av vågor

Vågor spelar en oerhört viktig roll i många områden av våra liv.

Magisk kedja

En spektakulär optisk illusion med hjälp av en kedja av slutna ringar.

Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar vilka lade grunden för den...

Krafter

Animationen visar hur krafter verkar på hjulförsedda fordon och fordon med medar.

Hur fungerar en ubåt?

Ubåten kan sjunka ned under vattnet och komma upp till ytan igen genom att skrovets...

Aerodynamisk lyftkraft

Hög hastighet genererar ett lyft av flygplansvingarna tack vare vingarnas asymmetriska...

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Läskautomat - Del 1

Är det möjligt att förvandla dricksvatten till läsk på några sekunder?

Added to your cart.