Sten, sax, påse

I handleken sten, sax, påse är påsen det minst populära valet hos spelarna. Men är påsen verkligen den svagaste av de tre?

Relaterat extramaterial

Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar vilka lade grunden för den...

Ljus som återtänds

Kan ett ljus återtändas om lågan från tändstickan inte ens rör det?

Grodfiol

Kan en tändsticksask imitera grodors kvackande? Med följande experiment avslöjar vi hemligheten...

Den trogna korken

Hur beter sig korken i ett glas vatten? Titta på experimentet för att ta reda på det.

Koka vid rumstemperatur

Vatten kokar vid 100 grader Celsius. Men är det möjligt att koka vatten vid rumstemperatur?

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Stråflöjt (observation)

Observera vad som händer när man gör ljud med kortare och kortare bitar av samma strå.

Sir Isaac Newton

Newton, en av våra största fysiker, har fastställt mekanikens grunder. I den här videon...

Added to your cart.