Släcka ljus med hjälp av koldioxid

Vad ska vi vara uppmärksamma på i vinkällaren? I detta experiment producerar vi koldioxid med ättika och bakpulver.

Relaterat extramaterial

Stråflöjt

Observera vad som händer när man gör ljud med kortare och kortare bitar av samma strå.

Harmonisk svängningsrörelse och likformig cirkulär rörelse

En harmonisk svängningsrörelse kan anses vara den linjära projektionen av en likformig...

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud...

Ämnens egenskaper: massa, volym och densitet

I vissa fall blandar sig inte vätskor med varandra och bildar istället ett lager. Se vad som...

Repsåg

I detta experiment bevisar vi att man kan såga med ett rep.

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Sten, sax, påse

I handleken sten, sax, påse är påsen det minst populära valet hos spelarna. Men är påsen...

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Added to your cart.