Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

Relaterat extramaterial

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Eoliska stäpp- och kustlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpper.

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk...

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Månen

Vilka hemligheter har månen? Vilka var de första människorna på månen? I denna video får du svar...

Subtropikerna

Subtropikerna ligger mellan de tropiska och tempererade zonerna och sträcker sig från latitud...

Klimatzoner

Jorden är indelad i klimatzoner, klimattyper och vegetationszoner.

Added to your cart.