Sekundpendel

Hur kan denna pendel på ett exakt sätt mäta tid i sekunder?

Relaterat extramaterial

Harmonisk svängningsrörelse och likformig cirkulär rörelse

En harmonisk svängningsrörelse kan anses vara den linjära projektionen av en likformig...

Raket av plastflaska

I det här experimentet förvandlar vi en plastflaska till en raket.

The Doppler effect

This lesson helps to understand the Doppler effect.

Den kloke karatemästaren

Kan vi bryta en pinne med vikten av endast ett fåtal pappersark?

Ljus som återtänds

Kan ett ljus återtändas om lågan från tändstickan inte ens rör det?

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den...

The physics of submarines

This lesson presents the concepts of density and buoyancy through the operation of the...

Läskautomat - Del 1

Är det möjligt att förvandla dricksvatten till läsk på några sekunder?

Added to your cart.