Sedimentära bergarter

Visste du att omkring 75 % av jorden är täckt med sedimentära bergarter?

Relaterat extramaterial

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Oas

I ödemarker kan liv existera endast om det finns stora källor. Här trivs växter, här kan djur...

Kalksten

En sedimentär bergart med hög kalciumkarbonathalt.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i...

Tundra: isig ödemark med grön kant

Är tundran verkligen så kall och ödslig som många tror?

Väderfronter

När kalla och varma luftmassor möts, uppstår väderfronter.

Added to your cart.