Sedimentära bergarter

Visste du att omkring 75 % av jorden är täckt med sedimentära bergarter?

Relaterat extramaterial

Glaciärers arbete

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Kontinentaldrift

Förr i tiden försökte ett antal geologer förklara varför kontinenternas kustlinjer verkar passa...

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Atacamaöknens utveckling

Atacamaöknen är jordens högst belägna och torraste öken.

Där allt vatten försvinner - öknen

Ökenområden täcker nästan en sjundedel av jordens landområden.

Vågor

Vågor spelar en viktig roll i kustbildningen.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt...

Added to your cart.