Sedimentära bergarter

Visste du att omkring 75 % av jorden är täckt med sedimentära bergarter?

Relaterat extramaterial

Förorening av naturliga vatten

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser som måste skyddas så gott det går.

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati övezeteinek bemutatása.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika...

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Eratosthenes

Jordens omkrets hade redan bestämts i den gamla Egypten. Beräkningarna visade sig vara ganska...

The giants of the Solar System

This lesson introduces you to the outer planets of the Solar System, that is the giant...

Added to your cart.