Öken

En öken är ett kargt landområde med sparsamt nederbörd och ogynnsamma levnadsförhållande för växt- och djurlivet.

Relaterat extramaterial

Meteora

Meteora är det viktigaste och största klosterkomplexet i Grekland.

Dimma

Dimma är ansamling mycket små vattendroppar nära markytan som begränsar sikten ibland så...

Snögräns

Klimatisk snögräns är den nedre gränsen för snö och is som täcker marken under hela året. Den...

Restberg

Restberg tyder på tidigare vulkaniska aktiviteter. De består huvudsakligen av basalt. Deras form...

Ryolittuff

Ryolittuff bildad från stelnad vulkanisk aska kan skapa underbara månlandskap.

Transsylvanien

En av de mest besökta regionerna i Rumänien, känd för dess många medeltida byggnader, kyrkor,...

Skandinaviska sjöar

Sjöarna i Skandinavien skapades under istiden av glacialerosion.

Bergsklättring

En lätt promenad i bergen är en perfekt fritidsaktivitet för en söndagseftermiddag, men att...

Added to your cart.